<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfies blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

Er 6- timers arbeidsdag den nye normalen?

Nordmenn jobber minst og tjener mest. Hva er så oppskriften på nordmenns effektivitet? Mye tyder på at rett digital kompetanse er veien å gå for å muliggjøre 6-timers arbeidsdag for ansatte. Men gjelder det alle?

Read More

Pandemiens kjøpefest ble informasjonstilgangens faste

Pandemien ga kjempeboost i innkjøp av hjemmebasert kontorutstyr, pad’er og forskjellige typer software. Hos noen virksomheter var det nærmest en...

Read More

Se tilbake på året som har gått

Året er snart omme, og 2022 nærmer seg med stormskritt. Hva har skjedd for deg og din bedrift i 2021? Husker du hva som skjedde med kunden eller...

Read More

Derfor vinner bedrifter som tilgjengeliggjør intern data

Å effektivisere deling av data internt i en bedrift, handler om mer enn å bare gjøre det enkelt å finne tilbake til ulike dokumenter. Det handler...

Read More

Digitalisering i helsesektoren: de gode løsningene er tilgjengelige

Løsningene er allerede tilgjengelige for å kunne gi helsearbeiderne trygg deling av sensitiv informasjon på tvers av helsesektoren. Nå gjelder det...

Read More