<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfies blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

5 min read

Er 6- timers arbeidsdag den nye normalen?

Nordmenn jobber minst og tjener mest. Hva er så oppskriften på nordmenns effektivitet? Mye tyder på at rett digital kompetanse er veien å gå for å muliggjøre 6-timers arbeidsdag for ansatte. Men gjelder det alle?

Read More
Hva skjedde med informasjonsdeling på hjemmekontor?

2 min read

Pandemiens kjøpefest ble informasjonstilgangens faste

Pandemien ga kjempeboost i innkjøp av hjemmebasert kontorutstyr, pad’er og forskjellige typer software. Hos noen virksomheter var det nærmest en...

Read More
Bruk tidslinjen for å skaffe enkel oversikt

1 min read

Se tilbake på året som har gått

Året er snart omme, og 2022 nærmer seg med stormskritt. Hva har skjedd for deg og din bedrift i 2021? Husker du hva som skjedde med kunden eller...

Read More

3 min read

Derfor vinner bedrifter som tilgjengeliggjør intern data

Å effektivisere deling av data internt i en bedrift, handler om mer enn å bare gjøre det enkelt å finne tilbake til ulike dokumenter. Det handler...

Read More
AI is ready to keep information in the public health sector

1 min read

Digitalisering i helsesektoren: de gode løsningene er tilgjengelige

Løsningene er allerede tilgjengelige for å kunne gi helsearbeiderne trygg deling av sensitiv informasjon på tvers av helsesektoren. Nå gjelder det...

Read More