<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
All posts

Hur mår Sveriges intranät?

Ett stort problem med många intranät är att användarna har svårt att hitta det de söker. Hjälper intranätet medarbetarna att jobba effektivare? Hur ser det ut med söket? Vad bör man tänka på för att få ett effektivt intranät?

Det vanligaste innehållet på intranätet är nyheter, personalinformation, dokument och länkar till olika system. Innehåll som ingår i mer traditionella intranät. De funktioner som ökar mest över tiden är däremot mer sociala funktioner såsom möjlighet att kommentera innehåll, ha arbetsrum och statusuppdateringar. 

Ett av de största problemen med intranät är att det oftast är svårt att hitta det man söker på intranätet. Det är inte helt ovanligt att höra kommentarer från användare så som ”Finns på intranätet är att som att spela finns i sjön” eller ”Vi kallar vårt intranät det svarta hålet”.

Ett problem med att göra en bra struktur på ett intranät är att det normalt sett är mycket information på ett intranät. Det kan vara webbsidor, dokument, externa källor, verktyg mm. Att då kunna söka blir för många en livlina. Tyvärr visar resultatet av de senaste 50 undersökta intranäten även att användarna inte heller tycker att sökfunktionen fungerar som den ska

 Pierre Du Rietz, chefsanalytiker på Web Service Award, delar med sig av slutsatser och tips på vårt frukostseminarie den 30’e augusti.

Läs mer och anmäl dig här.