<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
All posts

Er 6- timers arbeidsdag den nye normalen?

Picture1-2

Nordmenn jobber minst og tjener mest. Hva er så oppskriften på nordmenns effektivitet? Mye tyder på at rett digital kompetanse er veien å gå for å muliggjøre 6-timers arbeidsdag for ansatte. Men gjelder det alle?

1 mai har for meg alltid vært arbeidernes dag, og noe jeg har assosiert med at da kan vi som ansatte (og ikke arbeidsgivere) nyte en fridag, og ønsker du å sove lenger, kjempe for din fanesak, eller rett og slett ikke gjøre noen ting; ja så gjør du det.

Et tema som kommer opp i anledning 1 mai, er 6 timers arbeidsdag. SV, Rødt og De Grønne har de siste årene programfestet at dette bør innføres. Vi trenger å få flere i jobb og ved å dele på jobben vil flere kunne komme inn i arbeidsmarkedet. Det er særlig helse-, og omsorgssektoren som behøver en betraktelig større arbeidsstyrke. Dessverre blir det fort en økonomisk diskusjon mellom de røde og de blå/venstre og høyresiden på hvordan dette skal løses rent lønnsmessig. Jobber du færre timer, ja da får du utbetalt mindre lønn. Hva om vi heller hadde satt søkelys på output, og ikke input? Som Kirsti Bergstø (SV-nestleder) sa i forkant av 1 mai i fjor, «selvfølgelig skal ikke folk gå ned i lønn selv om arbeidstiden kortes ned. Det er ikke aktuelt at arbeidsfolk skal tape på en nødvendig arbeidslivsreform»[1].

For min egen del har jeg vel alltid hatt kjernetid mellom åtte og fire gjennom de stillingene jeg har hatt i Norge. Jeg har heller aldri tenkt over antall timer jeg faktisk legger ned i jobben min, ettersom det fort blir jobbing på reise, kveldstid, helgen, etc. På den annen side har jeg også den fleksibiliteten jeg trenger slik at uavhengig av hva det er, så får jeg gjort unna naprapat, tannlege eller andre avtaler før henting i barnehage. Deretter sitter jeg heller på kveldstid, hjemme i sofaen og ferdigstiller det som haster mest. Totalt sett aner jeg ikke hvor mange timer jeg jobber ukentlig, jeg fokuserer heller på å gjøre jobben min og gjennomføre de målene vi har satt oss.

Med vår 37,5 timers arbeidsuke i Norge ligger vi definitivt ikke på toppen av listen over de landene som jobber mest. Norge er faktisk blant landene som jobber minst i Europa (2020, Eurostat[2]), bare slått av Danmark og Nederland. Det er rumenerne som har den lengste arbeidsuken av alle med 41,3 timer - tett fulgt av Luxembourg og Tyskland med henholdsvis 40,7 og 40,6 timer.

I tillegg til en relativt kort arbeidsuke, sett i en europeisk skala, så er det andre elementer som ikke hjelper arbeidsgivere når de skal planlegge arbeidet og levere på optimistiske salgsmål for virksomheten. Sykefraværet i Norge i 3. kvartal 2021 på 6,6 prosent og økningen de to siste kvartalene har ifølge SSB (2 des 2021[3]) resultert i det høyeste sykefraværet på over ti år (siden svineinfluensaen i 2009).

Jeg kan absolutt forstå hensikten bak å innføre sekstimers arbeidsdag, hvis det kan redusere sykefravær, forenkle den komplekse kabalen de fleste ledere opplever når de legger opp timelister og det er fulltids-, og deltidsansatte, sykemeldte, egenmeldt fravær, permisjon, osv.

Det er viktig å skille mellom de fagarbeiderne vi har og de som sitter på rompa hele dagen foran en skjerm; som meg. Hadde jeg vært ute i felten og hatt en fysisk, krevende jobb kan jeg forstå hvor kritisk det er å jobbe mindre for å redusere belastningen, forbedre sykefraværet og motivere andre til å velge de fysisk tøffe yrkene som finnes.

 Effektivitet og digitale verktøy

 En annen måte å forsvare den reduserte arbeidstiden vår, som forøvrig gjelder flere av våre naboland, er at vi er mer effektive enn før. Vi får gjort jobben vår raskere, eller gjør vi det?

Jeg har alltid sett på nordmenn, inkludert meg selv, som veldig effektive, og derfor er det greit å dra hjem i fire draget og å innimellom ta seg en litt lengre lunsjpause enn vanlig. I en rapport fra Sumo Finans (22 april 21[4]) kommer Norge på femte plass blant de ti beste finanslandene i verden. Norge har den femte høyeste inntekten i verden, nest etter Sveits, samtidig som vi jobber minst. Hvordan er dette mulig? Sumo Finans påpeker at den sterke økonomien i Norge støttes av olje-, og gassektoren som drar opp gjennomsnittsinntekten.

Hmm, så hva er dermed nordmenns oppskrift på å gjennomføre alle våre arbeidsoppgaver, når vi tross alt legger ned færre arbeidstimer i uka enn de fleste?

Ett av svarene kan være de nye digitale verktøyene vi benytter i større og større grad. Da Norge stengte ned i mars 2020 måtte mesteparten av selskaper (som hadde muligheten til det) haste-digitalisere og omvende på sine digitale strategier. Planlagte utrullinger av digitale tjenester og produkter ble kraftig fremskyndet og roller som tidligere var forbeholdt fysisk oppmøte på kontoret ble flyttet hjem til kjøkkenbordet eller i det ekstra gjesterommet som tidligere bare innimellom hadde blitt brukt, ble nå det viktigste stedet i hjemmet i over to år fremover.

Når det kommer til å ta i bruk digitale tjenester viser det seg at Norge ikke gjør det så aller verst. Vi er fortsatt blant de ledende landene i Europa på digitalisering[5], skal vi tro indeksen som måler digital modenhet i EU/EØS området; «DESI-indeksen (Digital Economy and Society Index)». På toppen ligger våre kjære naboer Danmark, Finland og Sverige, mens Nederland tar fjerdeplassen. Kort oppsummert dekker denne målingen områdene digital kompetanse, utbredelse av bredbånd og mobilnett, bruk av digitale tjenester i næringslivet og samfunnet, samt bruken av offentlige digitale tjenester.

Dette høres jo flott og fint ut, men sett i en større skala, nemlig på verdensbasis så anslås det at så mange som halvparten av norske bedrifter er digitale nybegynnere. Vi er blant de mest digitalt modne i verden, likevel har digitaliseringen ført med seg blant annet så store datamengder at dette har blitt en byrde og ikke en fordel for mange norske bedrifter.

Dette funnet er ett av mange fra undersøkelsen utført av Forrester Consulting på vegne av Dell Technologies[6], september i fjor. Over 4000 ledere fra hele verden, inkludert Norge, ble intervjuet. Med over halvparten (52 prosent) av norske bedrifter klassifisert som «nybegynnere» høres det veldig dystert ut, allikevel rangeres vi som et av de digitalt mest modne landene i verden, der kun to andre land, Storbritannia og Emiratene som har en større andel «mestre» slår oss. En tydelig utfordring som også ble belyst var at «sju av ti norske bedrifter at de møter utfordringer når det kommer til å samle, analysere og handle på bakgrunn av data». 

En annen tankevekker er at vi på den ene siden klarer å hente ut mye data fra våre applikasjoner, systemer og nye enheter som lettere og raskere kobler seg opp og overfører nesten alt det vi måtte ønske om forbruk, bevegelse, varme, fuktighet, aktivitet, ytelse, etc.

På den andre siden er det en stor utfordring knyttet til å både finne all dataen vi innhenter blant mange forskjellige systemer som ikke snakker på tvers, og deretter vite hvilke modeller som skal brukes (eller utvikles) for å få ut verdi og resultat bedriften deretter kan sette i en forståelig kontekst. Totalt sett er det helt fantastisk hvor langt vi har kommet de siste årene og mulighetene er mange, utfordringen er ofte å velge bort det du ikke skal inkludere i et datasett eller i en analyse, det er lett å ville ha i både pose og sekk. 

Kort oppsummert er det ikke tvil om at med de riktige verktøyene og ressursene, kan Norge komme langt i å tilby sine ansatte 6-timers arbeidsdag, men vi må se på systemene og strukturene våre, og gå grundig til verks i gammelt rot. Ikke minst må vi ta hensyn til de ulike arbeidsoppgavene, og her er ikke alle like, men vi kan alle starte et sted, og teknologi er et nøkkelord og et godt startpunkt.

 

Kilder:

[1]
VG, 13 februar 2021 -https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EpjjgA/roedt-og-sv-staar-paa-6-timersdag-krever-at-ingen-skal-gaa-ned-i-loenn

[2] E24, 24 april 2019 - https://e24.no/karriere-og-ledelse/i/rAM3B3/bare-tre-land-har-kortere-arbeidsuke-enn-norge

[3] SSB, 2 desember 2021 - https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/arbeidsmiljo-sykefravaer-og-arbeidskonflikter/statistikk/sykefravaer/artikler/hoyeste-sykefravaer-pa-over-ti-ar

[4] Finansavisen, 22 april 2021 - https://finansavisen.no/nyheter/makro/2021/04/22/7660190/nordmenn-tjener-mest-jobber-minst

[5] Regjeringen.no, 12 november 2021 - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-fortsatt-blant-de-ledende-landene-i-europa-pa-digitalisering/id2886756/

[6] Dell, 13 september 2021 - https://www.dell.com/no-no/blog/halvparten-av-norske-bedrifter-er-digitale-nybegynnere-likevel-er-vi-blant-de-mest-digitalt-modne-i-verden/