<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Simen Kortgaard

Simen Kortgaard joined Virtualworks in 2010 with responsibility for sales to large accounts in Norway. During his period in sales he successfully signed up a number of Blue Chip customers. Simen brings a strong track record in sales management and enterprise search selling experience to Virtualworks.

hanna_karppi_handshake.jpg

Sök kommer att spela en central roll i vår Global Digital Workplace.

Skanskas intranät bygger deras gemensamma kultur, deras värderingar och strategi, och säkerställer att medarbetarna har tillgång till både den globala och allas lokala information, oavsett var de befinner sig.

Read More

1 min read

Hur mår Sveriges intranät?

Ett stort problem med många intranät är att användarna har svårt att hitta det de söker. Hjälper intranätet medarbetarna att jobba effektivare? Hur...

Read More