<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfies blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

Intranet

hanna_karppi_handshake.jpg

Sök kommer att spela en central roll i vår Global Digital Workplace.

Skanskas intranät bygger deras gemensamma kultur, deras värderingar och strategi, och säkerställer att medarbetarna har tillgång till både den...

Read More

1 min read

Hur mår Sveriges intranät?

Ett stort problem med många intranät är att användarna har svårt att hitta det de söker. Hjälper intranätet medarbetarna att jobba effektivare? Hur...

Read More