<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
All posts

Advokatbransjen samlet på TechTorget

 

Forrige uke gikk TechTorget av stabelen i Gyldendalhuset! Arrangementet samlet jus og IT-sektoren for å se på nytteverdien av teknologiløsninger i advokatbransjen. Det var fullt hus og god stemning med over 300 deltakere og 50 leverandører representert.  

 

IMG_2146ayfie sto sentralt plassert sammen med Gyldendal Rettsdata i «Danskehuset». Vi opplevde mye trafikk og mange spennende samtaler. Vi møtte på både kjente og ukjente fjes, og det var stor nysgjerrighet for teknologien vår. I tillegg fikk vi muligheten til å delta på flere spennende presentasjoner, blant annet fra vår kunde Thommessen som tok for seg temaet «starten på fremtidens advokatbransje» og diskuterte AI, innovasjon og klientenes behov i en bransje i endring.

 

Et av høydepunktene fra kvelden var også vår workshop, som vi holdt sammen med Rettsdata, samt vinnerne av Oslo Legal Hackathon juss.ai. Her var det stor pågang og mange engasjerte deltakere med et bredt spekter av kompetanse, som diskuterte hvordan rettsinformasjon kan brukes på best mulig måte.  

 

Samarbeidet mellom ayfie og Rettsdata baserer seg på Rettsdata sitt innhold og ayfie sin teknologi. I workshopen demonstrerte vi hvordan man kan kombinere interne og eksterne kilder mer effektivt for å hjelpe jurister i sine arbeidsprosesser ved å:   

  • Kombinere intern kunnskap med oppdaterte rettskilder 
  • Fange opp relevante data og lovreferanser 
  • Sette innhold i kontekst av det brukeren ser etter  

 

20191106_165829                   IMG_2162       

 

Vi takker alle som deltok på workshopen vår og som kom innom standen vår, og ikke minst arrangørene av TechTorget for et vellykket arrangement. Vi gleder oss til å være med igjen neste år! 

 

 

Contact us