<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ragnhild Hagen

Bruk tidslinjen for å skaffe enkel oversikt

1 min read

Se tilbake på året som har gått

Året er snart omme, og 2022 nærmer seg med stormskritt. Hva har skjedd for deg og din bedrift i 2021? Husker du hva som skjedde med kunden eller partneren din i april 2021, eller i januar 2020? Her en måte å enkelt holde oversikt på året som har...

Read More