<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Lasse Ruud

Hva skjedde med informasjonsdeling på hjemmekontor?

2 min read

Pandemiens kjøpefest ble informasjonstilgangens faste

Pandemien ga kjempeboost i innkjøp av hjemmebasert kontorutstyr, pad’er og forskjellige typer software. Hos noen virksomheter var det nærmest en kjøpefest, men – og kanskje naturlig – uten helhetlig planlegging og behovsvurdering. Men hva skjedde...

Read More
Ikke permitter informasjonen

2 min read

Ikke permitter informasjonen når kollegaene forsvinner

Det har vært et brutalt år i en rekke norske virksomheter. Hardest rammet er de som mistet jobben eller ble permittert, men det skaper også et...

Read More