<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Carina Hansen

3 min read

Hvordan Husbanken kartla sin digitale arbeidsdag for optimalisering

Ved å kartlegge sin digitale arbeidsdag med en undersøkelse, fikk Husbanken klarhet i hvor skoen trykket for sine digitale prosesser. Undersøkelsen kartla ansattes opplevelse av å (gjen-)finne informasjon, for å kunne anvende denne til videre...

Read More

2 min read

Alle ønsker deling av data

I velferdssamfunnet Norge er det ulike regler for dataforvaltning i det offentlige og det private - er dette rett praksis? Har Norge nok...

Read More
Kan du jobbe 6 timer arbeidsdag?

5 min read

Er 6- timers arbeidsdag den nye normalen?

Nordmenn jobber minst og tjener mest. Hva er så oppskriften på nordmenns effektivitet? Mye tyder på at rett digital kompetanse er veien å gå for å...

Read More