<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfies blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

compliance

VirtualWorks-GDPR-Control-Data

1 min read

Jag måste nog ropa på vargen i alla fall

Publicerad av VerkstadsForum - 21 februari, 2018

Read More
GDPR Supervisor Blogheader

1 min read

Nå gjør vi det enklere å overholde GDPR

Høsten 2017 lanserte vi ayfie Supervisor, vår løsning for å hjelpe virksomheter med å håndtere den nye personvernforordningen. Finansavisen viet...

Read More

2 min read

Kontroll på personuppgifterna

Ett framgångsrikt GDPR-arbete börjar alltid med att du får kontroll över de personuppgifter som verksamheten hanterar. Vet du var de lagras? Och vet...

Read More
GDPR-General-Overview-SE-1

2 min read

Därför är GDPR en ledningsfråga

Undersökningar visar att svenska företagsledare inte känner till att den nya sekretesslagstiftningen faktiskt angår deras verksamhet. Det första du...

Read More
GDPR Checklist Blog

2 min read

Derfor må GDPR på ledelsens dagsorden

Undersøkelser viser at norske ledere ikke vet at den nye personvernforordningen angår deres virksomhet. Forståelse og forankring av GDPR-arbeidet hos...

Read More
VirtualWorks GDPR.png

2 min read

Hög tid att förbereda för GDPR

Den 25 maj 2018 träder de nya reglerna om datasäkerhet i kraft. Regelverket går under namnet GDPR som är en förkortning för General Data Protection...

Read More