May 25, 2018 8:25:40 AM
Posted by Cathrine Thaning

“Are you ready for GDPR?” Companies on both sides of the Atlantic are asking this question as the EU’s new privacy rules come into effect. A more relevant inquiry, however, is whether they know what the rules require from them – and whether they’re taking the regulations seriously.

Read More

Topics: GDPR, EU, english, blogpost, compliance, ayfie Supervisor

May 14, 2018 12:43:31 PM
Posted by Cathrine Thaning

Publicerad av VerkstadsForum - 21 februari, 2018

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Oct 28, 2017 4:38:15 PM
Posted by Cathrine Thaning

Høsten 2017 lanserte vi ayfie Supervisor, vår løsning for å hjelpe virksomheter med å håndtere den nye personvernforordningen. Finansavisen viet nyheten en helside, noe vi tar som en bekreftelse på at løsningen treffer et viktig punkt hos norske virksomheter.

Read More

Topics: GDPR, sjekkliste, personvernforordning, EU, personvern, sensitive data, blogpost, norwegian, Finansavisen, informasjonssikkerhet, compliance

Oct 10, 2017 12:38:07 PM
Posted by Cathrine Thaning

Ett framgångsrikt GDPR-arbete börjar alltid med att du får kontroll över de personuppgifter som verksamheten hanterar. Vet du var de lagras? Och vet du var du ska börja leta när någon begär att få veta vilka uppgifter ni har om personen? För att leva upp till den nya sekretesslagen GDPR måste du ha kontroll på data. Det kan vi hjälpa dig med.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Oct 3, 2017 10:23:33 AM
Posted by Cathrine Thaning

Undersökningar visar att svenska företagsledare inte känner till att den nya sekretesslagstiftningen faktiskt angår deras verksamhet. Det första du måste säkra för att lyckas med projektet är att själv förstå och sedan förankra GDPR-arbetet i verksamhetens högsta ledning.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Oct 3, 2017 9:24:06 AM
Posted by Cathrine Thaning

Undersøkelser viser at norske ledere ikke vet at den nye personvernforordningen angår deres virksomhet. Forståelse og forankring av GDPR-arbeidet hos ledelsen i din virksomhet er det første du må sikre for et vellykket prosjekt.

Read More

Topics: GDPR, personvernforordning, EU, personvern, sensitive data, blogpost, norwegian, informasjonssikkerhet, compliance

Sep 27, 2017 9:53:42 AM
Posted by Cathrine Thaning

Den 25 maj 2018 träder de nya reglerna om datasäkerhet i kraft. Regelverket går under namnet GDPR som är en förkortning för General Data Protection Regulation. Alla svenska organisationer som hanterar persondata berörs, dvs i praktiken de allra flesta.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Ikke permitter informasjonen når kollegaene forsvinner
Protect your knowledge in MS Teams and Slack
Efficient solutions for personally identifiable information
Legal Timeline - Preparing a chronology and gathering documents
ayfie presents at Barclays AI Frenzy

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo