<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfie's blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

compliance

Conducting 3rd Party Investigations: the Challenge and the Solution

Replicating data and sending it offsite for analysis creates unnecessary risk by exposing personal data outside the enterprise. However, there is a...

Read More

Do You Know What GDPR Means for Your Company?

“Are you ready for GDPR?” Companies on both sides of the Atlantic are asking this question as the EU’s new privacy rules come into effect. A more...

Read More

Nå gjør vi det enklere å overholde GDPR

Høsten 2017 lanserte vi ayfie Supervisor, vår løsning for å hjelpe virksomheter med å håndtere den nye personvernforordningen. Finansavisen viet...

Read More

Kontroll på personuppgifterna

Ett framgångsrikt GDPR-arbete börjar alltid med att du får kontroll över de personuppgifter som verksamheten hanterar. Vet du var de lagras? Och vet...

Read More

Därför är GDPR en ledningsfråga

Undersökningar visar att svenska företagsledare inte känner till att den nya sekretesslagstiftningen faktiskt angår deras verksamhet. Det första du...

Read More

Derfor må GDPR på ledelsens dagsorden

Undersøkelser viser at norske ledere ikke vet at den nye personvernforordningen angår deres virksomhet. Forståelse og forankring av GDPR-arbeidet hos...

Read More

Hög tid att förbereda för GDPR

Den 25 maj 2018 träder de nya reglerna om datasäkerhet i kraft. Regelverket går under namnet GDPR som är en förkortning för General Data Protection...

Read More