Posted by Cathrine Thaning on May 25, 2018 8:25:40 AM

“Are you ready for GDPR?” Companies on both sides of the Atlantic are asking this question as the EU’s new privacy rules come into effect. A more relevant inquiry, however, is whether they know what the rules require from them – and whether they’re taking the regulations seriously.

Read More

Topics: blogpost, english, GDPR, EU, ayfie Supervisor, compliance

Posted by Cathrine Thaning on May 14, 2018 12:43:31 PM

Publicerad av VerkstadsForum - 21 februari, 2018

Read More

Topics: GDPR, swedish, blogpost, compliance

Posted by Cathrine Thaning on Oct 28, 2017 4:38:15 PM

Høsten 2017 lanserte vi ayfie Supervisor, vår løsning for å hjelpe virksomheter med å håndtere den nye personvernforordningen. Finansavisen viet nyheten en helside, noe vi tar som en bekreftelse på at løsningen treffer et viktig punkt hos norske virksomheter.

Read More

Topics: GDPR, sjekkliste, informasjonssikkerhet, norwegian, blogpost, sensitive data, EU, personvernforordning, personvern, Finansavisen, compliance

Posted by Cathrine Thaning on Oct 10, 2017 12:38:07 PM

Ett framgångsrikt GDPR-arbete börjar alltid med att du får kontroll över de personuppgifter som verksamheten hanterar. Vet du var de lagras? Och vet du var du ska börja leta när någon begär att få veta vilka uppgifter ni har om personen? För att leva upp till den nya sekretesslagen GDPR måste du ha kontroll på data. Det kan vi hjälpa dig med.

Read More

Topics: compliance, swedish, blogpost, GDPR

Posted by Cathrine Thaning on Oct 3, 2017 10:23:33 AM

Undersökningar visar att svenska företagsledare inte känner till att den nya sekretesslagstiftningen faktiskt angår deras verksamhet. Det första du måste säkra för att lyckas med projektet är att själv förstå och sedan förankra GDPR-arbetet i verksamhetens högsta ledning.

Read More

Topics: GDPR, compliance, swedish, blogpost

Posted by Cathrine Thaning on Oct 3, 2017 9:24:06 AM

Undersøkelser viser at norske ledere ikke vet at den nye personvernforordningen angår deres virksomhet. Forståelse og forankring av GDPR-arbeidet hos ledelsen i din virksomhet er det første du må sikre for et vellykket prosjekt.

Read More

Topics: GDPR, compliance, informasjonssikkerhet, norwegian, blogpost, sensitive data, personvern, EU, personvernforordning

Posted by Cathrine Thaning on Sep 27, 2017 9:53:42 AM

Den 25 maj 2018 träder de nya reglerna om datasäkerhet i kraft. Regelverket går under namnet GDPR som är en förkortning för General Data Protection Regulation. Alla svenska organisationer som hanterar persondata berörs, dvs i praktiken de allra flesta.

Read More

Topics: GDPR, swedish, blogpost, compliance

Hey Siri, When Will Voice Assistants Improve?
Meet ayfie at Legalweek New York (January 28-31)
Happy Holidays from the ayfie team - and some highlights from 2018
Legal Tech Trends: Survey 2018/2019
ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

We solve business problems with data analysis tailored to your needs by leveraging natural language processing, guided machine learning, linguistic analysis and years of experience. Ready to start seeing value from your content?

Contact Us