Posted by Susanne Ullrich on Jan 8, 2019 5:11:53 PM

Happy New Year from the ayfie team!

We start our 2019 with the final preparations for our booth presence at an exciting event: Legalweek New York.

Read More

Topics: Event Announcement, Events, legalweek, legaltech, new york, english, blogpost

Posted by Ingrid Holmeide on Dec 14, 2018 2:16:05 PM

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, Webinar, Content, norwegian, legaltech, kunstig intelligens, knowledge management

Posted by Susanne Ullrich on Dec 14, 2018 12:15:25 PM

In the area of new technologies, the digital universe doubles every two years - with an exponential growth of unstructured data. Companies worldwide feel a strong need to generate better insights and understand more quickly and efficiently what is contained within their data. However, though data volumes increase constantly, the timelines, team sizes and budgets remain static in many firms. A recently published study shows that this is also the case in the legal sector.

Read More

Topics: blogpost, english, legaltech, legal, legal industry, lawtech, legal department, study

Posted by Susanne Ullrich on Dec 5, 2018 12:06:43 PM

Since opening our UK office in London last August, we’re now increasing our activity in the UK legal tech scene by organizing a number of discussion panels at the Barclays LawTech Lab in Notting Hill. Our intention is to hold an evening panel discussion every other month on key themes within the legal tech industry.

Read More

Topics: blogpost, english, Event Announcement, Events, Lawyer, Law Firm, lawtech, legaltech, Barclays Eagle Labs

Posted by Susanne Ullrich on Dec 3, 2018 4:13:44 PM

This article was originally published by our ayfie CTO Johannes Stiehler in Law Technology Today on October 2nd, 2018.

Read More

Topics: AI, artificial intelligence, Lawyer, Law Firm, legaltech, legal, legal industry, english, blogpost

Posted by Cathrine Thaning on Nov 19, 2018 10:38:15 AM

Kunstig intelligens (AI) vil endre advokaters arbeidsformer. Du bør vite når du skal bruke det, og til hva.

Read More

Topics: blogpost, Content, norwegian, legaltech, kunstig intelligens, AI

Posted by Susanne Ullrich on Nov 12, 2018 9:51:01 AM

ayfie took another big step in broadening its global network in the legal technology scene. We are happy to announce that we are now part of the Reinvent Law community in Frankfurt, Germany. Together with seven other LegalTech vendors from all over Europe, we are the inaugural community members, a new membership model that has just been introduced to expand the lab's reach.

Read More

Topics: english, company news, reinvent law, legaltech, Innovation, blogpost

Posted by Ingrid Holmeide on Nov 12, 2018 8:14:58 AM

Advokater står som oftest overfor store informasjonsmengder når de skal forberede seg til en sak. Mye av denne informasjonen er ustrukturert i form av innhold fra e-poster, vedlegg, dokumenter, PDF-er og lignende. I tråd med den raske teknologiutviklingen setter kundene stadig større krav til elektroniske verktøy og det er behov for å øke kvaliteten på gjennomlesing av data. For å imøtekomme forventningene og endringene i bransjen er det viktig å forstå informasjonen raskere, bedre og med høyere presisjon enn tidligere.

Read More

Topics: blogpost, Webinar, Content, norwegian, saksforberedelser, legaltech

Posted by Cathrine Thaning on Aug 31, 2018 8:54:59 AM

Legal Tech inntar advokatbransjen I full fart verden over. Advokatmarkedet i norden er intet unntak, og 19.september arrangerer LegalWorks Nordic Legal Tech Day i Stockholm. Arrangementet tar for seg digitalisering og teknologi som vil endre advokaters fremtidige hverdag. Både innovative advokater og teknologileverandører vil være tilstede, og ayfie er blant selskapene som kommer til å delta for å vise frem løsninger som effektiviserer ulike arbeidsprosesser innenfor advokatbransjen.

Read More

Topics: blogpost, Content, norwegian, Nordic Legal Tech Day, Stockholm, legaltech, Legalworks

Hey Siri, When Will Voice Assistants Improve?
Meet ayfie at Legalweek New York (January 28-31)
Happy Holidays from the ayfie team - and some highlights from 2018
Legal Tech Trends: Survey 2018/2019
ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

We solve business problems with data analysis tailored to your needs by leveraging natural language processing, guided machine learning, linguistic analysis and years of experience. Ready to start seeing value from your content?

Contact Us