Posted by Cathrine Thaning on Aug 9, 2018 11:17:05 AM

The legal industry is undergoing major changes and the use of new technology is reshaping the way lawyers work, interact, and share knowledge. Artificial intelligence (AI) has the potential to perform most tasks currently carried out by humans, which has left many legal professionals concerned about their future. Yet AI it is not about replacing lawyers or the expertise they have; it’s about using technology as a tool to optimize workflows and make more efficient use of lawyers’ time and knowledge.

Read More

Topics: blogpost, AI, machine learning, BAHR, text analytics, english, artificial intelligence, legal industry, legal

Posted by Cathrine Thaning on Jun 28, 2018 8:45:52 AM

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Read More

Topics: norwegian, blogpost, AI, machine learning, BAHR, text analytics, kunstig intelligens, advokatbransjen

Posted by Cathrine Thaning on May 27, 2018 10:22:41 PM

I tråd med en rivende teknologisk utvikling i advokatbransjen øker kundenes forventning. Det handler om å være i forkant! Være foran kundens forventninger ved å gjøre teknologien til et verktøy som ikke bare endrer, men styrker forretningsprosesser og gir vesentlig økning av kompetansenivået.

Read More

Topics: norwegian, blogpost, AI, machine learning, BAHR, text analytics

Hey Siri, When Will Voice Assistants Improve?
Meet ayfie at Legalweek New York (January 28-31)
Happy Holidays from the ayfie team - and some highlights from 2018
Legal Tech Trends: Survey 2018/2019
ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

We solve business problems with data analysis tailored to your needs by leveraging natural language processing, guided machine learning, linguistic analysis and years of experience. Ready to start seeing value from your content?

Contact Us