Posted by Ingrid Holmeide on Dec 14, 2018 8:16:05 AM

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, Webinar, Content, legaltech, knowledge management

Sign up for ayfie's next webinar: Legal tech trends 2019
New report: Legal tech trends 2019
ayfie employee spotlight: Q&A with Professional Services Engineer Trevor Sullivan
Why you should join the ayfie team
Exciting ayfie event in April in London: LawTech lecture series

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us