Mar 25, 2021 3:59:14 AM
Posted by Lasse Ruud

 

Det har vært et brutalt år i en rekke norske virksomheter. Hardest rammet er de som mistet jobben eller ble permittert, men det skaper også et informasjonsvakuum for de som står igjen og skal gjøre jobben. Sammen med kollegaene som ble borte, forsvinner nemlig også viktig informasjon ut døren, dersom den interne informasjonsstrukturen i virksomheten ikke er på plass. Løsningene er her. Tett informasjonsvakuumet og gjør dataene tilgjengelige.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, norwegian, ayfie Supervisor, knowledge management, knowledge discovery

Jan 31, 2020 3:21:16 AM
Posted by Ingrid Holmeide

 

Creating a timeline is a key component in litigation. In order to bring evidence to light and uncover who did what when, it’s essential to map out important facts to get an overview. The use of technology can help lawyers speed up this process and connect the dots in a more effective way.  

Read More

Topics: english, blogpost, legaltech, knowledge management, knowledge discovery, early case assessment, timelines, litigation

Dec 2, 2019 3:33:44 AM
Posted by Ingrid Holmeide

 

Lawyers are faced with massive amounts of information when conducting an Early Case Assessment. With increasing data volumes and a growing range of different file types, the need for great technology tools is becoming an absolute necessity. Clients set higher demands for efficient evaluations and expect law firms to be equipped with competitive solutions. In order to accommodate the needs of a changing industry, it is important to retrieve valuable information and insights quickly, with higher precision and more efficiently than ever before.

Read More

Topics: english, blogpost, legaltech, knowledge management, knowledge discovery, early case assessment

Oct 18, 2019 2:35:05 AM
Posted by Ingrid Holmeide

 

Read More

Topics: english, blogpost, legaltech, knowledge management, knowledge discovery

Dec 14, 2018 8:16:05 AM
Posted by Ingrid Holmeide

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, Webinar, Content, legaltech, knowledge management

Ikke permitter informasjonen når kollegaene forsvinner
Protect your knowledge in MS Teams and Slack
Efficient solutions for personally identifiable information
Legal Timeline - Preparing a chronology and gathering documents
ayfie presents at Barclays AI Frenzy

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo