Posted by Ingrid Holmeide on Dec 14, 2018 8:16:05 AM

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, Webinar, Content, legaltech, knowledge management

Robots don't get bored - Automation vs. AI [video]
5 reasons to meet ayfie at ILTACON in August
Steps towards semantic search and text analytics
Legal Tech Trends Report: Will law firms still be competitive without the use of AI solutions
Legal Tech Trends Report: AI usage reduces the cost of legal services

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us