Cathrine Thaning

Recent Posts

Posted by Cathrine Thaning on Nov 19, 2018 4:38:15 AM

Kunstig intelligens (AI) vil endre advokaters arbeidsformer. Du bør vite når du skal bruke det, og til hva.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, AI, Content, legaltech

Posted by Cathrine Thaning on Oct 26, 2018 6:50:26 AM

In the era of intelligence, it’s all about using data and knowledge in the best way possible for insight and make decisions that give a competitive edge. The knowledge may be in the past, but the way to work and maximize that knowledge is in the future. It’s all about next practice and not best practice. By using intelligent technology and AI, lawyers can be freed up from repetitive work and focus more on areas like strategy, vision and ethics, and becoming a strategic enabler for the business. 

Read More

Topics: english, blogpost, Lawyer, brainwork, strategic advisor

Posted by Cathrine Thaning on Sep 26, 2018 4:23:17 AM

The ayfie team joined the Nordic Legal Tech Day in Stockholm last week. We had the pleasure of having a booth and running a live demo. The annual event focused on the digitalization and development of the legal industry, along with the future role of lawyers and legal departments. It was an interesting and energetic day of insights, learning and great discussions. Here are some of our key take-aways from the event.

Read More

Topics: Events, english, blogpost, legal industry, legal, lawtech, Nordic Legal Tech Day, Stockholm

Posted by Cathrine Thaning on Sep 4, 2018 9:38:31 AM

Legal Tech är ett hett ämne över hela världen just nu – och advokatbranschen i Norden är inget undantag. Den 19 september arrangerar därför LegalWorks Nordic Legal Tech Day i Stockholm.

Där diskuteras hur digitalisering och ny teknik kommer att förändra framtiden för jurister. Både innovativa advokater och teknikleverantörer deltar. Ayfie är en av dem. Vi kommer att visa hur man kan effektivisera olika arbetsprocesser inom branschen genom smart sökning, textanalys och insikter.
Read More

Topics: blogpost, swedish, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna, legal industry, legal, lawtech, Nordic Legal Tech Day

Posted by Cathrine Thaning on Aug 31, 2018 2:54:59 AM

Legal Tech inntar advokatbransjen I full fart verden over. Advokatmarkedet i norden er intet unntak, og 19.september arrangerer LegalWorks Nordic Legal Tech Day i Stockholm. Arrangementet tar for seg digitalisering og teknologi som vil endre advokaters fremtidige hverdag. Både innovative advokater og teknologileverandører vil være tilstede, og ayfie er blant selskapene som kommer til å delta for å vise frem løsninger som effektiviserer ulike arbeidsprosesser innenfor advokatbransjen.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, Content, Nordic Legal Tech Day, Stockholm, legaltech, Legalworks

Posted by Cathrine Thaning on Aug 9, 2018 5:17:05 AM

The legal industry is undergoing major changes and the use of new technology is reshaping the way lawyers work, interact, and share knowledge. Artificial intelligence (AI) has the potential to perform most tasks currently carried out by humans, which has left many legal professionals concerned about their future. Yet AI it is not about replacing lawyers or the expertise they have; it’s about using technology as a tool to optimize workflows and make more efficient use of lawyers’ time and knowledge.

Read More

Topics: english, blogpost, text analytics, machine learning, AI, BAHR, artificial intelligence, legal industry, legal

Posted by Cathrine Thaning on Aug 8, 2018 9:16:11 AM

I sommer trådte GDPR omsider i kraft også i Norge. Mange bedrifter har i etterkant opplevd et økende antall forespørsler fra enkeltpersoner om å hente ut dataene de har lagret om dem. Likevel er det fortsatt en stor utfordring for flertallet av virksomhetene å forstå hvilke data de sitter på og finne all relevant informasjon på kort tid. Årsaken til dette er at personlig identifiserbar informasjon (PII) ikke alltid lagres i strukturerte filer, men også i ustrukturerte dokumenter, PDF-filer, e-post og arkiver.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, norwegian, ayfie Supervisor, Webinar, Content

Posted by Cathrine Thaning on Jul 2, 2018 10:46:55 AM

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra stora delar av de uppgifter som i dag utförs av människor vilket har lett till både oro och skepsis i branschen. Men det handlar inte om att ersätta advokaterna eller sakkunskapen. Det handlar om att använda teknik som ett verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna så att advokaternas kunskap och tid kan användas bättre.

Read More

Topics: blogpost, swedish, kunstig intelligens, AI, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna

Posted by Cathrine Thaning on Jun 28, 2018 2:45:52 AM

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, text analytics, machine learning, kunstig intelligens, AI, BAHR, advokatbransjen

Posted by Cathrine Thaning on Jun 18, 2018 2:39:52 AM

Mange trakk et lettelsens sukk da GDPR-innføringen ble utsatt til tidligst 1. juli. Det er viktig at utsettelsen ikke blir en sovepute. For i ærlighetens navn var det kanskje mange som var på etterskudd i utgangspunktet?

Read More

Topics: GDPR, personvernforordning, EU, personvern, sensitive data, blogpost, norwegian, informasjonssikkerhet

Who did what when?
Knowledge Discovery in Early Case Assessment
ayfie's power features [part 3] - Entity Extraction and PII Identification
Advokatbransjen samlet på TechTorget
ayfie's LawTech lecture series - Watch the recording! [video]

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us