Posted by Susanne Ullrich on Apr 17, 2019 4:12:40 AM

 

Are you keeping yourself on the fast track of knowledge as the legal tech industry evolves so quickly? ayfie is here to help you stay up to date with the latest trends.

Recently, we published our first Legal Tech Trends Report. The report highlights the current state of the industry as well as valuable insights into what the future of legal tech has to offer. 

On May 2nd we will broadcast a 30-minute webinar with ayfie's very own Legal Insights Executive and Counsel, Jeanne Somma. In this webinar, Mrs. Somma will provide a practical overview of the report and offer an opportunity for you to ask your questions during the Q&A.

Read More

Topics: report, english, blogpost, AI, Webinar, Content, lawtech, legaltech, NLP, trends, legal insights

Posted by Ingrid Holmeide on Dec 14, 2018 8:16:05 AM

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, Webinar, Content, legaltech, knowledge management

Posted by Cathrine Thaning on Nov 19, 2018 4:38:15 AM

Kunstig intelligens (AI) vil endre advokaters arbeidsformer. Du bør vite når du skal bruke det, og til hva.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, AI, Content, legaltech

Posted by Susanne Ullrich on Nov 16, 2018 3:13:03 AM
How smart are Smart Assistants? Have you ever tried to get an answer from Siri, Alexa, Cortana & Co. on more sophisticated questions like "What should I do tonight?", "Do you have any feedback on that article for me?" or "When should the next board meeting happen?". If you did, you might have realized that the answers seem not very smart - you might even go as far as say a bit dumb.

Digital Assistants have been around for quite a while now, but still many people tend to be disappointed by the results when using them in their daily life. Without a doubt, Smart Assistants try their best to help, but often they misunderstand, misinterpret and malfunction. Different modules need to interweave to create a digital assistant that works perfectly. For a Smart Assistant to act on requests that are all given in a natural language, a couple of things need to happen.
Read More

Topics: english, blogpost, AI, Webinar, Content, Smart Assistants, Digital Assistant, NLP

Posted by Ingrid Holmeide on Nov 12, 2018 2:14:58 AM

Advokater står som oftest overfor store informasjonsmengder når de skal forberede seg til en sak. Mye av denne informasjonen er ustrukturert i form av innhold fra e-poster, vedlegg, dokumenter, PDF-er og lignende. I tråd med den raske teknologiutviklingen setter kundene stadig større krav til elektroniske verktøy og det er behov for å øke kvaliteten på gjennomlesing av data. For å imøtekomme forventningene og endringene i bransjen er det viktig å forstå informasjonen raskere, bedre og med høyere presisjon enn tidligere.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, Webinar, Content, legaltech, saksforberedelser

Posted by Susanne Ullrich on Oct 15, 2018 5:39:42 AM

With the passage of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act (CCPA), the identification of personal data has gained a lot of attention in 2018. More and more companies struggle with finding PII manually when it comes to Discovery and Data Breach Investigations – it is just too inaccurate, ineffective and time consuming. But there is light on the horizon: solutions like ayfie Inspector and ayfie Supervisor can support and automate these processes. We recently held a webinar on the topic “Automating the identification of PII”. This blogpost summarizes the key takeaways of the webinar. 

Watch the recording now

Read More

Topics: GDPR, Relativity, english, blogpost, ayfie Supervisor, Webinar, Content, PII, PHI, Personal Data

Posted by Susanne Ullrich on Oct 11, 2018 7:10:29 AM

Yes, Social Media can be a challenge. But at the same time, it offers a lot of potential to increase sales, customer satisfaction and even the business value of law firms – if it's done right. Still, many law firms don't have a solid Social Media strategy in place yet. Saying this, we are not talking about having a Facebook or Twitter Account that has some new updates every now and then. We are talking about using Social Media in a way that leads to a real Return on Invest (ROI). If you haven't started with Social Media yet – or if you are still trying to figure out how to turn Social activities into money – keep reading. This blog post provides 5 top tips for law firms to excel in Social Media. 

A lot of the elements in this article are inspired by a conference we attended earlier this week in Berlin – the Allfacebook Marketing Conference (#AFBMC). We have been a vital part of this event as we've been moderating the LinkedIn- and Facebook track for the day. Thus, we have met a lot of interesting people from the leading German Social Media community and learned how they are leveraging various Social channels to elevate their business in the B2B and B2C world.

 

Read More

Topics: english, blogpost, Content, legal, Social Media, Social, Twitter, Facebook, Instagram, Law Firm, Lawyer

Posted by Susanne Ullrich on Sep 26, 2018 6:19:13 AM

We have a new webinar coming up on October 11 surrounding the ever so popular topic of PII: "Automating the Identification of Personal Data for Information Governance (IG) and Early Case Assessment (ECA)." 

This webinar will be a summary of our speaking slot at the upcoming Relativity Fest™. We want to make our content accessible for everyone who cannot attend the event itself or does not have time to listen to the talk of our colleague Paul Gettmann (Director of Product Management). 

Read More

Topics: GDPR, Relativity, english, blogpost, ayfie Supervisor, Webinar, Content, PII, PHI, Personal Data

Posted by Cathrine Thaning on Aug 31, 2018 2:54:59 AM

Legal Tech inntar advokatbransjen I full fart verden over. Advokatmarkedet i norden er intet unntak, og 19.september arrangerer LegalWorks Nordic Legal Tech Day i Stockholm. Arrangementet tar for seg digitalisering og teknologi som vil endre advokaters fremtidige hverdag. Både innovative advokater og teknologileverandører vil være tilstede, og ayfie er blant selskapene som kommer til å delta for å vise frem løsninger som effektiviserer ulike arbeidsprosesser innenfor advokatbransjen.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, Content, Nordic Legal Tech Day, Stockholm, legaltech, Legalworks

Posted by Cathrine Thaning on Aug 8, 2018 9:16:11 AM

I sommer trådte GDPR omsider i kraft også i Norge. Mange bedrifter har i etterkant opplevd et økende antall forespørsler fra enkeltpersoner om å hente ut dataene de har lagret om dem. Likevel er det fortsatt en stor utfordring for flertallet av virksomhetene å forstå hvilke data de sitter på og finne all relevant informasjon på kort tid. Årsaken til dette er at personlig identifiserbar informasjon (PII) ikke alltid lagres i strukturerte filer, men også i ustrukturerte dokumenter, PDF-filer, e-post og arkiver.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, norwegian, ayfie Supervisor, Webinar, Content

Sign up for ayfie's next webinar: Legal tech trends 2019
New report: Legal tech trends 2019
ayfie employee spotlight: Q&A with Professional Services Engineer Trevor Sullivan
Why you should join the ayfie team
Exciting ayfie event in April in London: LawTech lecture series

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us