<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Who did what when?

 

Creating a timeline is a key component in litigation. In order to bring evidence to light and uncover who did what when, it’s essential to map out important facts to get an overview. The use of technology can help lawyers speed up this process and

Read More

Knowledge Discovery in Early Case Assessment

 

Lawyers are faced with massive amounts of information when conducting an Early Case Assessment. With increasing data volumes and a growing range of...

Read More

Advokatbransjen samlet på TechTorget

 

Forrige uke gikk TechTorget av stabelen i Gyldendalhuset! Arrangementet samlet jus og IT-sektoren for å se på nytteverdien av teknologiløsninger i...

Read More

ayfie på Oslo Legal Hackathon

 

Forrige helg deltok ayfieOslo Legal Hackathon, et LegalTech arrangement der tverrfaglige lag fra jus- og teknologisektoren gikk sammen for å...

Read More

ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i...

Read More

GDPR: Gjør personvern til kultur

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av Frode Lund Nielsen, Head of Presales i ayfie, i Ukeavisen Ledelse 23. november, 2018.

Skal man lykkes...

Read More

ayfie Webinar: Hvordan teknologi kan hjelpe advokater i saksforberedelser

Advokater står som oftest overfor store informasjonsmengder når de skal forberede seg til en sak. Mye av denne informasjonen er ustrukturert i form...

Read More