<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfie's blog

Latest news on API services, Enterprise Search software, GDPR compliance and risk management. Stories shared straight from the world of technology and software.

Posts about

norwegian

ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å...

ayfie Webinar: Hvordan teknologi kan hjelpe advokater i saksforberedelser

Advokater står som oftest overfor store informasjonsmengder når de skal forberede seg til en sak....

ayfie på Nordic Legal Tech Day i Stockholm

Legal Tech inntar advokatbransjen I full fart verden over. Advokatmarkedet i norden er intet...