<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Cathrine Thaning

Smartare sökningar på KTH med ayfiehttps://app.hubspot.com/website/621400/blog/posts?blog=5625341666

Stockholm, 30 maj, 2018På KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm växer webbplatsen varje år i takt med antalet nya forskare, studenter och projekt. När KTH:s tidigare sökmotor inte längre kunde användas började KTH leta efter en ny lösning under sommaren 2017. Efter en omfattande utvärdering föll valet på ayfie som ger helt nya möjligheter att hjälpa användarna med smarta sökfunktioner.

Nya Ayfie vill bli marknadsledande inom sökning och textanalys

Stockholm, 8. mars, 2018VirtualWorks Group slår nu samman sina två affärsområden Ayfie och...