Posted by Cathrine Thaning on Jun 11, 2018 3:17:24 AM

Stockholm, 30 maj, 2018På KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm växer webbplatsen varje år i takt med antalet nya forskare, studenter och projekt. När KTH:s tidigare sökmotor inte längre kunde användas började KTH leta efter en ny lösning under sommaren 2017. Efter en omfattande utvärdering föll valet på ayfie som ger helt nya möjligheter att hjälpa användarna med smarta sökfunktioner.

Read More

Topics: press release, swedish, Kungliga Tekniska högskolan, smart search, KTH

Posted by Cathrine Thaning on Mar 8, 2018 8:57:13 AM

Stockholm, 8. mars, 2018VirtualWorks Group slår nu samman sina två affärsområden Ayfie och VirtualWorks. Det nya företaget bildar Ayfie som siktar på att bli en ledande aktör på den snabbt växande internationella marknaden för sökning och textanalys. Sammanslagningen är ett viktigt steg mot målet att börsnoteras under året.

Read More

Topics: press release, swedish, merger

Lineal licenses ayfie’s linguistic technology to supercharge eDiscovery
Fenwick Elliott Licenses ayfie’s Linguistic Technology for Data Assessment
ayfie launches brand-new Partner Program during ILTACON 2019
ayfie has raised $10 million in funding to accelerate growth and vertical expansion
ayfie signs customer agreement with Norwegian business law firm SANDS

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us