Jun 11, 2018 3:17:24 AM
Posted by Cathrine Thaning

Stockholm, 30 maj, 2018På KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm växer webbplatsen varje år i takt med antalet nya forskare, studenter och projekt. När KTH:s tidigare sökmotor inte längre kunde användas började KTH leta efter en ny lösning under sommaren 2017. Efter en omfattande utvärdering föll valet på ayfie som ger helt nya möjligheter att hjälpa användarna med smarta sökfunktioner.

Read More

Topics: press release, swedish, Kungliga Tekniska högskolan, smart search, KTH

Mar 8, 2018 8:57:13 AM
Posted by Cathrine Thaning

Stockholm, 8. mars, 2018VirtualWorks Group slår nu samman sina två affärsområden Ayfie och VirtualWorks. Det nya företaget bildar Ayfie som siktar på att bli en ledande aktör på den snabbt växande internationella marknaden för sökning och textanalys. Sammanslagningen är ett viktigt steg mot målet att börsnoteras under året.

Read More

Topics: press release, swedish, merger

ayfie Group - H1 2020 Financial Report
ayfie Announces Compatibility with RelativityOne at Relativity Fest
ayfie to Acquire Haive to Extend Market Reach
ayfie to become the tenth newcomer of the year on the Oslo Stock Exchange
ayfie Group - Annual Report 2019

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo