Posted by Cathrine Thaning on Jun 11, 2018 3:17:24 AM

Stockholm, 30 maj, 2018På KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm växer webbplatsen varje år i takt med antalet nya forskare, studenter och projekt. När KTH:s tidigare sökmotor inte längre kunde användas började KTH leta efter en ny lösning under sommaren 2017. Efter en omfattande utvärdering föll valet på ayfie som ger helt nya möjligheter att hjälpa användarna med smarta sökfunktioner.

Read More

Topics: press release, swedish, Kungliga Tekniska högskolan, smart search, KTH

Posted by Cathrine Thaning on Mar 8, 2018 8:57:13 AM

Stockholm, 8. mars, 2018VirtualWorks Group slår nu samman sina två affärsområden Ayfie och VirtualWorks. Det nya företaget bildar Ayfie som siktar på att bli en ledande aktör på den snabbt växande internationella marknaden för sökning och textanalys. Sammanslagningen är ett viktigt steg mot målet att börsnoteras under året.

Read More

Topics: press release, swedish, merger

ayfie to become the tenth newcomer of the year on the Oslo Stock Exchange
ayfie Group - Annual Report 2019
Johannes Stiehler has been appointed Chief Executive Officer of the company
Oasis adds ayfie Inspector, an advanced linguistic analysis application, to its robust suite of eDiscovery technology
Lineal licenses ayfie’s linguistic technology to supercharge eDiscovery

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us