<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

2 min read

BAHR med kunstig intelligens fra ayfie

Oslo, 28. mai, 2018Advokatfirmaet BAHR har inngått en avtale med søke- og analyseselskapet ayfie om implementering av kunstig intelligens. Løsningen vil sørge for at BAHR kan utnytte sin kompetanse på tvers av hele organisasjonen. Digitalisering og bruk av ny teknologi vil endre hvordan advokater organiserer arbeidet, samhandler og deler kunnskap internt og med sine klienter. 

Advokatfirmaet BAHR opprettet nylig selskapet BAHR Leap for å lede an deres digitaliseringsarbeid. Samarbeidet mellom BAHR og ayfie skal forvaltes av BAHR Leap, og søke- og analyseløsningen som nå implementeres er et innovasjonssamarbeid mellom selskapene. Løsningen skal gi advokatene nye arbeidsformer som gjør at de effektiviserer prosesser og kan levere bedre tjenester.

– Denne type teknologisamarbeid er nytt, både for oss og for bransjen, og vi ser et stort potensial. Gjennom bruk av kunstig intelligens kan vi effektivisere interne arbeidsprosesser, slik at tiden brukes til å løse avanserte, juridiske problemstillinger, i stedet for elementær juss og manuelle prosesser, sier Morten Smørdal, managing partner i BAHR.

Kombinerer lingvistikk, maskinlæring og avansert søkPhoto: Ole Walter Jacobsen

Ayfie sin løsning for kunstig intelligens kombinerer lingvistikk med maskinlæring, og gjør det mulig for BAHR å optimalisere bruken av egen kompetanse og data. Tradisjonelle AI-løsninger benytter seg kun av maskinlæring, må trenes og har utfordringer med språk. Ayfie sine løsninger benytter lingvistikk og tekstanalyse før maskinlæringen starter. Den åpenbare effekten av en slik tilnærming er at løsningen kan tas i bruk umiddelbart og med høy grad av nøyaktighet, uavhengig av språk. Dette gir BAHR effektivisering av deres arbeidsprosesser, slik at man kan fokuserer på jussen og gi bedre rådgivning til klienter. Løsningen har som mål å sørge for at kompetanse og tidligere erfaringer utnyttes maksimalt på tvers av saker, kompetanseområder og datasystemer.                                                                                                

– Det finnes mange teknologiløsninger for advokatnæringen, men de er ofte sekvensielle og oppgavefokuserte. Vi ønsket å se helheten og sammenheng mellom prosessene, og da måtte vi ha skreddersøm for å få funksjonaliteten vi trengte. Ved å kombinere søketeknologi, kunstig intelligens og språkforståelse kan vi nå søke og se sammenhenger mellom nye og tidligere saker fra ulike datasystemer, samlet i ett grensesnitt. Vi tror dette vil ha stor effektiviseringseffekt for den enkelte advokats arbeid, og gi oss et konkurransefortrinn, sier Smørdal.

BAHR Leap skal ha ekspertise innen teknologi og juss som sikrer identifisering, seleksjon, tilpasning, testing og implementering av de beste og mest effektive løsningene innenfor law tech-området i Norge og utlandet. Administrerende direktør i BAHR Leap, Elise Johnsen Kirkhus, mener gode teknologiløsninger er differensierende, både i markedet og når det gjelder rekruttering. 

– De beste advokatfirmaene tar grep for å utnytte teknologi og digitalisering best mulig, og dette er nødvendig både for å bli foretrukket av klienter og å tiltrekke seg de beste hodene. I BAHR ser man digitalisering som en mulighet til å skape nye arbeidsmåter og forretningsmodeller. BAHR Leap har som oppgave å utvikle og fremme teknologi som styrker arbeidsprosessene i advokatnæringen. Vi vil fortsette å utvikle løsninger som brukes internt i BAHR, men som også kan brukes av klienter og andre firmaer i vår bransje, sier hun. 

– BAHR er blant de mest innovative advokatfirmaene. Vi ser store muligheter gjennom dette samarbeidet, og at de har valgt oss bekrefter at vår satsning på AI-produkter mot advokatbransjen er riktig, sier Truls Baklid, administrerende direktør i ayfie AS.   

Han understreker at løsningen ikke er begrenset til BAHR.

– Vi mener vi har utviklet en løsning som flere advokatfirmaer i Norge og Norden kan dra stor nytte av. Det blir stadig nye krav til bedre arbeidsformer og nye forretningsmodeller. Denne næringen har tatt dette på alvor og har således mye å hente i denne type teknologi, avslutter han.

 

BDO fornyer 3-årig lisensavtale med ayfie

BDO fornyer 3-årig lisensavtale med ayfie

ayfie bekrefter i dag at revisjons- og rådgivingsselskapet BDO fortsetter samarbeidet og forlenger lisensavtalen med tre nye år. ayfie leverer...

Read More
ayfie satser i London med kunstig intelligens til advokatbransjen

ayfie satser i London med kunstig intelligens til advokatbransjen

Oslo, 24. august, 2018 – ayfie åpner kontor i London for å styrke satsningen i det britiske markedet. Kontoret blir en del av Barclays Eagle Labs nye...

Read More