1 min read

Nå gjør vi det enklere å overholde GDPR

Featured Image

Høsten 2017 lanserte vi ayfie Supervisor, vår løsning for å hjelpe virksomheter med å håndtere den nye personvernforordningen. Finansavisen viet nyheten en helside, noe vi tar som en bekreftelse på at løsningen treffer et viktig punkt hos norske virksomheter.

Les artikkelen i Finansavisen her:

Les artikkelen

Supervisor er laget av våre utviklere i Oslo etter forespørsler fra flere av våre kunder. Løsningen sikrer kontroll på data og datakilder, tar ut informasjonen og har rapporteringsløsninger som gjør det enklere å overholde sentrale elementer i GDPR.

Løsningen er utviklet for å støtte virksomheter når de skal implementere tiltak for å overholde EUS General Data Protection Regulation (GDPR), som trer i kraft 25. mai 2018. Alle virksomheter som har persondata må forholde seg til denne nye lovgivningen. GDPR stiller høye krav til virksomheter og hvordan vi forholder oss til personinformasjon. Alle må ha et mer bevisst forhold til hvilke persondata man lagrer og hvor disse befinner seg.

ayfie Supervisor – få kontroll på dataene dine
Ifølge Gartner er rundt 80 prosent av virksomheters data ustrukturerte. Eksempler på ustrukturerte data er bilder, lydfiler, dokumenter, pdf-er, regneark osv. Du vet kanskje hvor disse er lagret, men det er verre å vite om de inneholder persondata. Dette løser vi med Supervisor.

Supervisor for GDPR bygger på  ayfie Locator (tidligere Via, VirtualWorks’ Virtual Intelligence Architechture-plattform). Ved hjelp av en smart indekseringsløsning får man oversikt over alle strukturerte og ustrukturerte data i organisasjonen, og kan ta ut informasjon og rapporter knyttet til persondata i virksomheten. På denne måten løser man utfordringen med persondata som er lagret i kilder man normalt sett ikke har oversikt over.

Nysgjerrig på ayfie Supervisor for GDPR - ta kontakt!

Bli kontaktet

 

 

 

3 min read

Ikke permitter informasjonen når kollegaene forsvinner

 

Det har vært et brutalt år i en rekke norske virksomheter. Hardest rammet er de som mistet jobben eller ble...

2 min read

Protect your knowledge in MS Teams and Slack

 

Retain your knowledge in Teams, Slack, Yammer, Jira, Confluence, Dropbox with your DMS to ensure that privileged,...

2 min read

Efficient solutions for personally identifiable information

 

Do you store personal data about your employees? Customers? Suppliers? Leads? Each of these individuals can request...