Sep 4, 2018 9:38:31 AM
Posted by Cathrine Thaning

Legal Tech är ett hett ämne över hela världen just nu – och advokatbranschen i Norden är inget undantag. Den 19 september arrangerar därför LegalWorks Nordic Legal Tech Day i Stockholm.

Där diskuteras hur digitalisering och ny teknik kommer att förändra framtiden för jurister. Både innovativa advokater och teknikleverantörer deltar. Ayfie är en av dem. Vi kommer att visa hur man kan effektivisera olika arbetsprocesser inom branschen genom smart sökning, textanalys och insikter.
Read More

Topics: blogpost, swedish, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna, legal industry, legal, lawtech, Nordic Legal Tech Day

Jul 2, 2018 10:46:55 AM
Posted by Cathrine Thaning

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra stora delar av de uppgifter som i dag utförs av människor vilket har lett till både oro och skepsis i branschen. Men det handlar inte om att ersätta advokaterna eller sakkunskapen. Det handlar om att använda teknik som ett verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna så att advokaternas kunskap och tid kan användas bättre.

Read More

Topics: blogpost, swedish, kunstig intelligens, AI, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna

May 14, 2018 6:43:31 AM
Posted by Cathrine Thaning

Publicerad av VerkstadsForum - 21 februari, 2018

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Jan 9, 2018 8:05:43 AM
Posted by Cathrine Thaning

Inlägg av Cajsa Sydhoff Weibring, Privacy Leader och bolagsjurist på Deloitte, och biträdande jurist Charlotte Thuesen

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish

Oct 10, 2017 6:38:07 AM
Posted by Cathrine Thaning

Ett framgångsrikt GDPR-arbete börjar alltid med att du får kontroll över de personuppgifter som verksamheten hanterar. Vet du var de lagras? Och vet du var du ska börja leta när någon begär att få veta vilka uppgifter ni har om personen? För att leva upp till den nya sekretesslagen GDPR måste du ha kontroll på data. Det kan vi hjälpa dig med.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Oct 3, 2017 4:23:33 AM
Posted by Cathrine Thaning

Undersökningar visar att svenska företagsledare inte känner till att den nya sekretesslagstiftningen faktiskt angår deras verksamhet. Det första du måste säkra för att lyckas med projektet är att själv förstå och sedan förankra GDPR-arbetet i verksamhetens högsta ledning.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Sep 27, 2017 3:53:42 AM
Posted by Cathrine Thaning

Den 25 maj 2018 träder de nya reglerna om datasäkerhet i kraft. Regelverket går under namnet GDPR som är en förkortning för General Data Protection Regulation. Alla svenska organisationer som hanterar persondata berörs, dvs i praktiken de allra flesta.

Read More

Topics: GDPR, blogpost, swedish, compliance

Jul 12, 2017 6:01:39 AM
Posted by Simen Kortgaard

Skanskas intranät bygger deras gemensamma kultur, deras värderingar och strategi, och säkerställer att medarbetarna har tillgång till både den globala och allas lokala information, oavsett var de befinner sig.  

Read More

Topics: VirtualWorks, Intranet, Events, Event Announcement, blogpost, swedish, Skanska, Berlin

Jul 10, 2017 5:49:38 AM
Posted by Simen Kortgaard

Ett stort problem med många intranät är att användarna har svårt att hitta det de söker. Hjälper intranätet medarbetarna att jobba effektivare? Hur ser det ut med söket? Vad bör man tänka på för att få ett effektivt intranät?

Read More

Topics: Intranet, Events, Event Announcement, blogpost, swedish

Ikke permitter informasjonen når kollegaene forsvinner
Protect your knowledge in MS Teams and Slack
Efficient solutions for personally identifiable information
Legal Timeline - Preparing a chronology and gathering documents
ayfie presents at Barclays AI Frenzy

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo