<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfie's blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

swedish

Ayfie på Nordic Legal Tech Day i Stockholm

Legal Tech är ett hett ämne över hela världen just nu – och advokatbranschen i Norden är inget undantag. Den 19 september arrangerar därför...

Read More

AI seglar upp som advokatbranschens bästa konkurrensmedel

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra...

Read More

GDPR - Bra skydd en konkurrensfördel

Inlägg av Cajsa Sydhoff Weibring, Privacy Leader och bolagsjurist på Deloitte, och biträdande jurist Charlotte Thuesen

Read More

Kontroll på personuppgifterna

Ett framgångsrikt GDPR-arbete börjar alltid med att du får kontroll över de personuppgifter som verksamheten hanterar. Vet du var de lagras? Och vet...

Read More

Därför är GDPR en ledningsfråga

Undersökningar visar att svenska företagsledare inte känner till att den nya sekretesslagstiftningen faktiskt angår deras verksamhet. Det första du...

Read More

Hög tid att förbereda för GDPR

Den 25 maj 2018 träder de nya reglerna om datasäkerhet i kraft. Regelverket går under namnet GDPR som är en förkortning för General Data Protection...

Read More

Sök kommer att spela en central roll i vår Global Digital Workplace.

Skanskas intranät bygger deras gemensamma kultur, deras värderingar och strategi, och säkerställer att medarbetarna har tillgång till både den...

Read More

Hur mår Sveriges intranät?

Ett stort problem med många intranät är att användarna har svårt att hitta det de söker. Hjälper intranätet medarbetarna att jobba effektivare? Hur...

Read More