Posted by Ingrid Holmeide on Nov 12, 2018 2:14:58 AM

Advokater står som oftest overfor store informasjonsmengder når de skal forberede seg til en sak. Mye av denne informasjonen er ustrukturert i form av innhold fra e-poster, vedlegg, dokumenter, PDF-er og lignende. I tråd med den raske teknologiutviklingen setter kundene stadig større krav til elektroniske verktøy og det er behov for å øke kvaliteten på gjennomlesing av data. For å imøtekomme forventningene og endringene i bransjen er det viktig å forstå informasjonen raskere, bedre og med høyere presisjon enn tidligere.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, Webinar, Content, legaltech, saksforberedelser

Sign up for ayfie's next webinar: Legal tech trends 2019
New report: Legal tech trends 2019
ayfie employee spotlight: Q&A with Professional Services Engineer Trevor Sullivan
Why you should join the ayfie team
Exciting ayfie event in April in London: LawTech lecture series

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us