Dec 14, 2018 2:16:05 PM
Posted by Ingrid Holmeide

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, Webinar, Content, legaltech, knowledge management

Nov 19, 2018 10:38:15 AM
Posted by Cathrine Thaning

Kunstig intelligens (AI) vil endre advokaters arbeidsformer. Du bør vite når du skal bruke det, og til hva.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, kunstig intelligens, AI, Content, legaltech

Jul 2, 2018 4:46:55 PM
Posted by Cathrine Thaning

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra stora delar av de uppgifter som i dag utförs av människor vilket har lett till både oro och skepsis i branschen. Men det handlar inte om att ersätta advokaterna eller sakkunskapen. Det handlar om att använda teknik som ett verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna så att advokaternas kunskap och tid kan användas bättre.

Read More

Topics: blogpost, swedish, kunstig intelligens, AI, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna

Jun 28, 2018 8:45:52 AM
Posted by Cathrine Thaning

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, text analytics, machine learning, kunstig intelligens, AI, BAHR, advokatbransjen

Ikke permitter informasjonen når kollegaene forsvinner
Protect your knowledge in MS Teams and Slack
Efficient solutions for personally identifiable information
Legal Timeline - Preparing a chronology and gathering documents
ayfie presents at Barclays AI Frenzy

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo