Posted by Ingrid Holmeide on Dec 14, 2018 2:16:05 PM

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Read More

Topics: blogpost, Webinar, Content, norwegian, legaltech, kunstig intelligens, knowledge management

Posted by Cathrine Thaning on Nov 19, 2018 10:38:15 AM

Kunstig intelligens (AI) vil endre advokaters arbeidsformer. Du bør vite når du skal bruke det, og til hva.

Read More

Topics: blogpost, Content, norwegian, legaltech, kunstig intelligens, AI

Posted by Cathrine Thaning on Jul 2, 2018 4:46:55 PM

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra stora delar av de uppgifter som i dag utförs av människor vilket har lett till både oro och skepsis i branschen. Men det handlar inte om att ersätta advokaterna eller sakkunskapen. Det handlar om att använda teknik som ett verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna så att advokaternas kunskap och tid kan användas bättre.

Read More

Topics: swedish, blogpost, kunstig intelligens, AI, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna

Posted by Cathrine Thaning on Jun 28, 2018 8:45:52 AM

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Read More

Topics: norwegian, blogpost, AI, machine learning, BAHR, text analytics, kunstig intelligens, advokatbransjen

Hey Siri, When Will Voice Assistants Improve?
Meet ayfie at Legalweek New York (January 28-31)
Happy Holidays from the ayfie team - and some highlights from 2018
Legal Tech Trends: Survey 2018/2019
ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

We solve business problems with data analysis tailored to your needs by leveraging natural language processing, guided machine learning, linguistic analysis and years of experience. Ready to start seeing value from your content?

Contact Us