<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfie's blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

BAHR

AI as a competitive advantage for the legal sector

The legal industry is undergoing major changes and the use of new technology is reshaping the way lawyers work, interact, and share knowledge....

Read More

AI som konkurransefortrinn for advokatbransjen

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens...

Read More

Kunstig intelligens i advokatbransjen - BAHR går fra ord til handling

I tråd med en rivende teknologisk utvikling i advokatbransjen øker kundenes forventning. Det handler om å være i forkant! Være foran kundens...

Read More