Posted by Cathrine Thaning on Jun 28, 2018 2:45:52 AM

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, text analytics, machine learning, kunstig intelligens, AI, BAHR, advokatbransjen

Knowledge Discovery in Early Case Assessment
ayfie's power features [part 3] - Entity Extraction and PII Identification
Advokatbransjen samlet på TechTorget
ayfie's LawTech lecture series - Watch the recording! [video]
ayfie's power features [part 2] - brand new eMail Threading

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us