Posted by Cathrine Thaning on Jun 28, 2018 2:45:52 AM

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider, samhandler og deler kunnskap. Kunstig intelligens har potensiale til å utføre store deler av oppgavene som i dag utføres av mennesker, noe som har ført til både uro og skepsis blant mange. Likevel handler det ikke om å erstatte advokatene eller ekspertisen de har, men heller om å ta i bruk teknologi som et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene, slik at advokatenes kunnskap og tid utnyttes bedre.

Read More

Topics: blogpost, norwegian, text analytics, machine learning, kunstig intelligens, AI, BAHR, advokatbransjen

Legal Tech Trends Report: Will law firms still be competitive without the use of AI solutions
Legal Tech Trends Report: AI usage reduces the cost of legal services
ayfie's legal tech trends webinar - recording available
Exciting legal tech events in 2019 - meet ayfie!
Legal Tech Trends Report: Digital Transformation of the legal sector

Contact us to schedule a product demo and see how quickly ayfie can extract the full value from your structured and unstructured data.

Contact Us