<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

Ayfie's blog

News, trends and opinions within the fields of software, technology and AI.

Sign Up Today

Advokatbranschen

Ayfie på Nordic Legal Tech Day i Stockholm

Legal Tech är ett hett ämne över hela världen just nu – och advokatbranschen i Norden är inget undantag. Den 19 september arrangerar därför...

Read More

AI seglar upp som advokatbranschens bästa konkurrensmedel

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra...

Read More