Nov 10, 2020 4:05:38 AM

BDO fornyer 3-årig lisensavtale med ayfie

Posted by Juni Foss - find me on: LinkedIn

 

ayfie bekrefter i dag at revisjons- og rådgivingsselskapet BDO fortsetter samarbeidet og forlenger lisensavtalen med tre nye år. ayfie leverer løsninger til bedriftsmarkedet for økt produktivitet, kunnskap og innsikt i virksomheters data gjennom kunstig intelligens og maskinlæring

Oslo, 10 November 2020: Det norske teknologiselskapet ayfie er internasjonal leverandør av programvare for søk og analyse av store datamengder. Avansert teknologi forstår og tolker ord og setninger ut ifra ordets betydning og mening, som gjør det enklere å utføre søk og stordataanalyse for små og store bedrifter.

ayfie hjelper BDO med kunnskapsfunn i databasen gjennom en plattform som er bygget på kunstig intelligens, maskinlæring og språklig forståelse. Målet med samarbeidet er å gjøre informasjonssøk enklere og raskere, samt øke tilgangen på kunnskap internt. Avtalen er viktig for BDO og gjør det mulig å få kontroll på store datamengder i bedriften.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med ayfie, som har hjulpet oss med å gjøre data tilgjengelig for blant annet oppslag og gjenbruk. Sammen jobber vi med å finne nye områder å utnytte teknologien i BDO. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med ayfie for å imøtekomme fremtidens krav og behov, sier Jørgen Brodtkorb, IT-direktør i BDO.

BDO skal fortsette å benytte ayfie sin teknologi til å samle bred informasjon fra BDO sin hybride løsning som inneholder en kombinasjon av data lagret i datasenter og data lagret i ulike skyløsninger. Avtalen mellom ayfie og BDO innebærer en forlengelse på tre år for 1600 brukere.

 

Learn more about Knowledge Discovery

--- 

ayfie tilbyr teknologiske løsninger for søk og analyse av tekst som gir struktur til ustrukturerte data. Programmene kombinerer kunstig intelligens med kjernekompetanse innen lingvistikk og informatikk for å definere meningsbærende informasjon. Fagpersoner fra alle bransjer bruker ayfie for effektivt å finne personlig identifiserbar informasjon, definere kritisk innsikt og utføre smarte søk. Selskapet har hovedkontor i Oslo med kontorer i USA, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Les mer på www.ayfie.com eller følg oss på Twitter og LinkedIn

BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dyp fotfestelse i norsk samfunn- og næringsliv. De hjelper tusenvis av virksomheter over hele landet med for å løse utfordringer, skape verdier og nå sine mål.

Les mer på BDO.no


Topics: press release, norwegian, customer

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo