<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to the main content.

4 min read

Ayfie avduker ny og unik tjeneste for søk i dokumenter med nyeste ChatGPT-teknologi

Oslo/Norge, 25. april 2023: Ayfie Group (Ayfie), et ledende norsk teknologiselskap spesialisert på AI-drevne løsninger for søk og tekstanalyse, avduker i dag sin nye og innovative søketjeneste for dokumenter med integrasjon av den siste ChatGPT-teknologien. Den banebrytende tjenesten kombinerer det beste av Ayfies AI-baserte verktøy for tekstanalyse og -forståelse med ChatGPTs evne til å snakke med dataene og dokumentene. I dette skjæringspunktet mellom to AI-drevne teknologier skapes en ny og verdensledende løsning for søk på tvers av store dokumentmengder, noe som ikke er mulig gjennom ChatGPT fra OpenAI. Grunnet Ayfies unike analyseverktøy for vektorverifiserte dokumenter kan du nå utnytte det beste ved ChatGPT.

- I dag tilgjengeliggjøres den nye og unike løsningen fra Ayfie basert på den mest moderne ChatGPT-teknologien på markedet. Med Ayfies nye løsning er det nå mulig å laste opp utallige dokumenter i én operasjon, og med integrasjon av GPT-4, kan du identifisere, ekstrahere og sammenfatte informasjon på tvers av disse enorme dokumentmengdene. En periode fremover vil den kunne testes - åpent og gratis - på Ayfie.com, men snart legges det inn som en verdiøkende funksjon i den nye SaaS-løsningen til Ayfie, sier Herman Sjøberg, CEO i Ayfie, og tillegger:- Dette er en game-changer fra Ayfie! Med den nye løsningen fra Ayfie er det mulig å søke i utallige dokumenter - og samtidig utnytte ChatGPTs teknologi - noe som ikke er mulig med ChatGPT i dag. Vi ser det som vår oppgave å utnytte potensialet til kunstig intelligens og åpne opp de enorme mulighetene for vekst i produktivitet, effektivitet og treffsikkerhet for våre brukere. Samtidig åpner det opp for bedre arbeidsprosesser og økt lønnsomhet for våre kunder. Kort fortalt ser vi allerede at den nye tjenesten, som videreutvikles løpende, er sterkt verdiøkende for en lang rekke kunder og brukere innen flere ulike vertikaler. Basert på interessen vi ser, har vi stor tro på det AI-drevne potensialet til Ayfie. Spesielt er verdien stor i bransjer og yrker med et stort data- og dokumentomfang, gjerne i kombinasjon med et høyt krav til effektivitet og presisjon. Det gjør eksempelvis den nye løsningen spesielt attraktiv for konsulenter, rådgivere og andre som jobber med profesjonelle tjenester samt ikke minst for advokater og andre som arbeider med juridiske dokumenter.Ledende AI-teknologiDen nye løsningen løfter inn ledende teknologiske muligheter på tvers av bransjer med ulik kompleksitet. Kombinasjonen av Ayfies egen teknologi og anvendelsen av GPT4 gjør det mulig å søke på tvers av enorme data- og dokumentmengder og få ut relevante treff - gjerne i en sammenfattet form - tilnærmet umiddelbart.- Integrasjonen med ChatGPT endrer spillereglene ettersom dataene dine nå har fått en stemme – så snakk til dem - da vel! Det er faktisk fullstendig revolusjonerende å kunne ha en dialog med dine data og snakke med dine dokumenter. Det er mange år siden vi begynte å snakke om å hente kompetanse og innhold ut av søketreffene. I stedet for en liste med resultater, er det bedre å få svaret servert i en dialogform tilpasset det du faktisk er på jakt etter. Vi har jobbet med denne utviklingen i lang tid og i løpet av den siste tiden har AI-teknologien fullstendig revitalisert hvordan vi kan tilby søketreff på en helt ny måte i en dialogform. Dette gjør det mulig å chatte med dokumentene, sier Lasse Ruud, CFO i Ayfie, og utdyper:- Investeringen i ChatGPT-teknologien viser vårt engasjement for kontinuerlig utvikling av våre tjenester og løsninger for nye markeder med et bredere nedslagsfelt. Samtidig er det naturlig å se for seg at dette vil bidra til nye inntektsstrømmer i tiden fremover. Vi ser et stort potensial i den nye løsningen og tror det vil styrke vår posisjon som en ledende teknologipartner for store og små virksomheter i dette markedet. Allerede ser vi at denne teknologien gir store verdiøkninger for mange kundegrupper ettersom det endrer forutsetningene for anskaffelse og anvendelse av denne typen AI-løsninger.Vektorverifisert analyseVed å integrere ChatGPT med Ayfies avanserte AI-teknologi kan selskapet tilby avansert interaktivitet for brukerne og dermed levere mer relevante søkeresultater. Den nye løsningen utnytter Ayfies unike analyseverktøy for vektorverifiserte dokumenter og forstår på den måten naturlig språk på tvers av ulike data- og filformater. Det betyr at tjenesten besvarer brukerens spørsmål og gir dem mer innsikt i dokumentene de søker i, samtidig som det åpner opp for noe helt nytt:- Samtidig jobber vi med å utnytte potensialet for å produsere nye tekstelementer basert på den informasjonen du eller virksomheten allerede har i egne dokumenter eller henter fra andre datakilder. På den måten kan du både gjenfinne data og informasjon på tvers av ulike datakilder og dokumentformater - ved å spørre og få svar - men det vil også være mulig å generere nye dokumenter eller tekstelementer basert på den informasjonen du finner både internt og eksternt. På den måten bidrar dette til å åpne helt nye muligheter både for Ayfie og våre kunder basert på den beste AI-teknologien på markedet, sier Herman Sjøberg, og tilføyer at også dette møtes med stor interesse på dagens LegalTech-konferanse i London hvor den nye løsningen for dokumentsøk presenteres for første gang.Ayfies utvikling og investering i ledende AI-teknologi har foregått over mange år. Det gjør selskapet godt rustet til å dra nytte av den nye generasjonen med AI-verktøy på en integrert og naturlig måte.

- Det er enklere å utnytte AI-teknologien hvis du forstår hvordan du integrerer og utnytter kunstig intelligens over tid. Det vil vi fortsette med og vi har stor tro på verdien dette vil tilføre nærings- og samfunnslivet i årene fremover. Å være i forkant av innovasjonsutviklingen er kjernen i Ayfies teknologiske filosofi og kommersielle plattform. På denne bakgrunn fortsetter vi med å investere i ny og ledende AI-teknologi. Målet er at Ayfie skal utvikle ledende løsninger for norske, nordiske og globale kunder. På den måten vil vi fortsatt lede an i utviklingen av pålitelig, robust og anvendbar teknologi med innebygd kunstig intelligens. Dette gir oss et robust ståsted i møtet med markedsstyrte behov og teknologiske forventninger - som det akkurat nå bobler over av innen stort sett alle bransjer - og med våre nye løsninger er Ayfie godt posisjonert for å møte denne etterspørselen i markedet, avslutter Herman Sjøberg, CEO i Ayfie.

Selskapets nye løsning for søk i dokumenter kan testes fra i dag på Ayfies nettsted (ayfie.com). Ta også en titt på Ayfies nye SaaS-løsning på search.ayfie.com. Den nye SaaS-løsningen er foreløpig tilgjengelig for blant annet OneDrive og Dropbox samt enkel pålogging med Google, Microsoft, Apple, Facebook og vanlig passord.

 

2 min read

Ayfie unveils ChatGPT integration with its enterprise search platform

Oslo/Norway, April 25, 2023: Ayfie Group (Ayfie),a leading Norwegian technology company specialized in AI-driven solutions for search and text...

Read More

4 min read

Ayfie avduker ny og unik tjeneste for søk i dokumenter med nyeste ChatGPT-teknologi

Oslo/Norge, 25. april 2023: Ayfie Group (Ayfie), et ledende norsk teknologiselskap spesialisert på AI-drevne løsninger for søk og tekstanalyse,...

Read More