<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
All posts

Kunstig intelligens i bedriften: Fra usikkerhet til mulighet

Kunstig intelligens (KI) er et begrep som ofte skaper mer usikkerhet enn entusiasme i bedriftsverdenen. Mange ser på KI som noe stort og uangripelig – noe skummelt – mens andre bruker tid og ressurser på å utvikle strategier som ofte blir utdaterte før de er ferdige. Men hva om vi endrer perspektivet? Hva om vi ser på KI som en mulighet, en ressurs som kan gi bedriften din et konkurransefortrinn?

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens er et komplekst og utfordrende felt. Mange bedriftsledere har ikke nok kunnskap om emnet, og det er lett å etablere misforståtte sannheter. Dette kan skape mer usikkerhet og frykt enn nødvendig, og hindre bedrifter i å identifisere de mulige fordelene KI kan gi dem.

Noen bedrifter bruker lang tid på å utvikle en KI-strategi, men teknologien utvikler seg så raskt at strategien kan være utdatert før den er ferdig implementert. I tillegg kan det være at de rette menneskene ikke er involvert i strategiarbeidet, noe som kan føre til feilaktige beslutninger og tapte muligheter.

Andre bedrifter er mer opptatt av å begrense bruken av KI for å ivareta bedriftens retningslinjer i forhold til deling av intern og sensitiv data. Dette er selvfølgelig viktig, men det kan også hindre bedriften i å utnytte KI fullt ut.

Noen bedrifter velger å bygge egne løsninger rundt OpenAI sin ChatGPT, eller trene egne KI-algoritmer. Dette kan være en kostbar og tidkrevende prosess, og det er ikke alltid det gir de ønskede resultatene.

Så, hva er løsningen? Hvordan kan bedrifter utnytte potensialet i KI uten å risikere sikkerheten eller sløse med ressurser?

Først og fremst er det viktig å komme i gang. Stimuler til bruk av KI. La de ansatte være kreative og delaktige i å forme strategien gjennom aktiv bruk og utforsking av mulighetene. Lag retningslinjer for hvordan KI skal brukes, men gjør det på en måte som oppmuntrer til bruk – ikke begrenser det. Gjør det til noe gøy!

Samtidig er det viktig å sørge for at bruken av KI er trygg, sikker og i tråd med GDPR. Mange vet ikke at det finnes ferdigutviklede løsninger som ivaretar ovennevnte krav. En av disse løsningene er Ayfie sin Personal Assistant, en hyllevare som tar i bruk OpenAI sin språkmodell, men som i tillegg lar deg laste opp egne filer og interagere med disse på nye og unike måter. I tillegg sørger løsningen for at bedriftens data forblir innenfor bedriftens servere – ingenting deles videre med OpenAI.

Konklusjon:

Kunstig intelligens er ikke noe å frykte. Med riktig tilnærming og de rette verktøyene kan det være en verdifull ressurs som gir bedriften et konkurransefortrinn. Så, hopp i det, kom i gang og se hva KI kan gjøre for din bedrift.

Les mer om hvordan Ayfie kan hjelpe dere å komme i gang med kunstig intelligens på en trygg og enkel måte, eventuelt book en uforpliktende demonstrasjon av Ayfie sin Personal Assistant.

book demo