<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">
Skip to content
All posts

Hva er kunstig intelligens?

I en verden som stadig blir mer digitalisert og automatisert, er kunstig intelligens (AI) et begrep som ofte blir nevnt. Fra å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen til å forutsi værmønstre, har AI potensialet til å transformere mange aspekter av vårt daglige liv. Men hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan kan det brukes, og hva er fordelene og ulempene? I denne artikkelen vil vi utforske disse spørsmålene og gi en dypere forståelse av AI og dens mange anvendelser.

 

Kunstig intelligens – hva er det egentlig?

Digitaliseringsdirektoratet definerer kunstig intelligens (AI på engelsk) som "kunstig intelligente systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål".

Kunstig intelligens (AI) er altså et felt innen informatikk som fokuserer på å skape systemer som kan utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer oppgaver som å lære, tolke språk, gjenkjenne mønstre og løse komplekse problemer.

AI-systemer kan være enten generelle eller spesialiserte. Generell AI kan utføre enhver intellektuell oppgave som et menneske kan, mens spesialisert AI er designet for å utføre en spesifikk oppgave, som å spille sjakk eller anbefale produkter. Utviklingen har ennå ikke kommet dithen at vi har Generell AI, men dette er noe vi kan se i fremtiden, og som det debatteres heftig rundt hvordan vi skal håntere utviklingen av.

Hvis du er interessert i lese mer om denne tematikken, så har blant annet Tek.no skrevet en artikkel som diskuterer om verden er farligst med eller uten AI.

 

Hva kan kunstig intelligens brukes til?

Kunstig intelligens kan brukes i en rekke felt, inkludert helsevesen, utdanning, finans, transport og veldig mye mer.

I helsevesenet kan kunstig intelligens f.eks. hjelpe leger med å diagnostisere sykdommer ved å analysere medisinske bilder og pasientdata.

I utdanningssektoren kan teknologien hjelpe lærere med å tilpasse læring for individuelle studenter ved å identifisere deres styrker og svakheter. Dessuten kan det hjelpe studenter i skolearbeidet i form av å oppsummere lange avhandlinger, forklare komplekse begreper på en kortfattet måte, eller ved å designe oppgaver for å øve til eksamen.

I finansverden kan kunstig intelligens hjelpe banker med å oppdage svindel ved å analysere transaksjonsdata. I transport kan AI hjelpe med å utvikle selvkjørende biler som kan navigere trygt og effektivt.

Eksemplene er mange og enhver bransje, industri eller person kan ha ulik nytteverdi fra kunstig intelligens og tjenester som nyttiggjør teknologien.

 

Fordeler og ulemper ved kunstig intelligens

Fordelene med AI er mange. For det første kan AI øke effektiviteten og nøyaktigheten i mange oppgaver; fra diagnostisering av sykdommer til forutsigelse av værmønstre. For det andre kan AI utføre farlige oppgaver som mennesker kanskje vil unngå, som for eksempel å håndtere radioaktivt materiale eller utføre søk- og redningsoppdrag i farlige miljøer. For det tredje kan AI jobbe kontinuerlig uten å bli trøtt, noe som kan være spesielt nyttig i felt som kundeservice eller overvåking av sikkerhet.

Imidlertid er det også noen ulemper med kunstig intelligens. For det første kan økt automatisering føre til endringer i arbeidslivet og i verste fall tap av jobber, spesielt for rutinemessige og lavt kvalifiserte jobber. For det andre; selv om AI kan lære og tilpasse seg, mangler det emosjonell intelligens og forståelse, noe som kan være viktig i mange situasjoner.

For det tredje kan det være sikkerhetsrisikoer forbundet med AI, spesielt hvis det brukes i ondsinnede hender, men sannsynligheten for det er liten med dagens versjoner av kunstig intelligens. Dog er det viktig at gode retningslinjer for bruk og utvikling av AI kommer på plass før man når nivået av Generell kunstig intelligens.

Fra et bedriftsperspektiv er det også viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man bruker kunstig intelligens i bedriften. Det er viktig å ta stilling til hva AI skal, kan og bør løse for bedriften, samt forstå hvor og hvem dataene deles med slik at man ikke deler sensitiv data med utenforstående tjenester.

 

NOEN Eksempler på kunstig intelligens

Det er mange eksempler på kunstig intelligens som møter oss i dagliglivet, og som folk allerede har blitt godt kjent med. Talegjenkjenningsprogrammer som Siri og Alexa bruker AI for å forstå og svare på brukerens kommandoer. Anbefalingssystemer ala de som brukes av Netflix og Amazon benytter AI for å analysere brukerens atferd og preferanser for å anbefale produkter eller filmer du kan like. Selvkjørende biler utviklet av f.eks. Tesla og Waymo bruker kunstig intelligens for å navigere på veiene.

Andre eksempler på tjenester som bruker kunstig intelligens, og som har fått mye oppmerksomhet de siste årene er:

 • ChatGPT: Dette er et samtalegrensesnitt for OpenAI's GPT-3 store språkmodell, som nylig har blitt gjort tilgjengelig for publikum som en gratis forskningsforhåndsvisning. I respons på tekstoppfordringer som spørsmål eller instruksjoner, vil den produsere tekst i enhver form, inkludert prosa, poesi, og til og med datamaskinkode.
 • Midjourney: Midjourney er et generativt kunstig intelligensprogram og -tjeneste utviklet av forskningslaboratorium Midjourney, Inc. Midjourney genererer bilder fra naturspråkbeskrivelser, kalt prompter, som ligner på Dall-E og Stable Diffusion.

 • Google Bard: Bard er et eksperiment der du kan samarbeide med generativ AI. Som et samtalebasert AI-verktøy kan du bruke Bard til idémyldring, kreativ inspirasjon og høyere produktivitet. Finn ut mer om Bard, generativ AI og hvordan store språkmodeller fungerer.

 • Bing chat: Bing Chat er Microsofts variant av ChatGPT. Egentlig tilhører chatroboten Bings nye søkemotor og har inntil nylig bare vært tilgjengelig for beta-testere. Nå er den imidlertid blitt åpnet for alle brukere av Windows.

 • Dall-E: Dette er et annet OpenAI-prosjekt, som sammen med ChatGPT er ansvarlig for å sparke i gang den nåværende bølgen av forbrukerinteresse for generativ AI. Denne tar tekstoppfordringer og transformerer dem til datagrafikk (bilder, fotografier, tegninger, malerier, osv.).

 • Stable Diffusion: Dette er en annen tekst-til-bilde generativ AI-applikasjon. I motsetning til Dall-E 2, er kildekoden, samt detaljer om treningsdata og vekting brukt av algoritmene, åpent tilgjengelig for publikum, og applikasjonen kan lastes ned og installeres på din egen datamaskin i stedet for å kun være tilgjengelig gjennom en proprietær skyportal som er tilfellet med OpenAI's prosjekter. 

 • Ayfie Personal Assistant: En norskutviklet software som nyttiggjør språkmodellen og intelligensen til ChatGPT 4, men som i tillegg lar deg laste opp egne dokumenter og lar deg interagere med disse i et helt lukket, sikkert og trygt miljø – uten at dataene dine deles med utenforstående. Du kan teste Ayfie Personal Assistant gratis her.

Felles for alle i listen over er at de baserer seg på store språkmodeller (LLM - Large Language Model) for å utføre spesifikke oppgaver basert på kommandoen du gir den.

Mann i trettiårene som sitter foran en pc i et mørkt rom
Eksempel på bilde produsert i tjenesten Midjourney.

 

Hvordan kan kunstig intelligens brukes på arbeidsplassen?

På arbeidsplassen kan AI brukes til å automatisere rutinemessige oppgaver, forbedre beslutningstaking ved å analysere store mengder data, og forbedre kundeservice gjennom bruk av chatbots og automatiserte svarsystemer. For eksempel kan HR-avdelinger bruke AI til å skanne gjennom CV-er og identifisere de mest lovende kandidatene. Ledere kan bruke AI-verktøy til å analysere salgsdata og identifisere trender og muligheter.

Se videoen under for en kort introduksjon og eksempler på hvordan Ayfie sin Personal Assistant kan hjelpe deg til å løse komplekse oppgaver på meget kort tid.Hvordan kan kunstig intelligens brukes for studenter?

Studenter kan ha stor nytte av kunstig intelligens i deres studiearbeid. Det kan til og med hende at kunstig intelligens kan hjelpe studenter å få bedre karakterer, hvis brukt riktig. Med produkter som Ayfie Personal Assistant kan du laste opp hele kompendier eller lærebøker, for så å starte dialogen med disse dokumentene. Da kan du for eksempel be den om å:

 • Gi deg en kort oppsummering av et kapittel
 • Forklare deg formler på en lettfattelig måte
 • Designe spørsmål og problemstillinger du kan jobbe med for å forberede deg til eksamen
 • Foreslå tematikk eller overskrifter som er viktig å ta med når du skal presentere et tema
 • Og mye, mye mer

Fra skolens eller læringsinstitusjonens ståsted, kan AI for eksempel brukes til å tilpasse læring, gi umiddelbare tilbakemeldinger, og hjelpe med å identifisere områder hvor studenten kanskje trenger ekstra hjelp. For eksempel kan AI-baserte læringssystemer tilpasse læringsmaterialet basert på studentens forståelsesnivå, og gi dem utfordringer som er akkurat riktig for deres ferdighetsnivå. AI kan også brukes til å utvikle virtuelle læringsmiljøer og simuleringer som kan gi studentene praktisk erfaring i et trygt og kontrollert miljø.

 

Annen bruk av kunstig intelligens

Andre bruksområder for AI inkluderer forutsigelse av vær og naturkatastrofer, oppdagelse av svindel og cyberangrep, forbedring av energieffektivitet, og utvikling av nye medisiner og behandlinger.

For eksempel kan AI brukes til å analysere værdata og forutsi orkaner eller flommer, noe som kan gi folk tid til å forberede seg og redusere skaden.

I energisektore brukes AI til å optimalisere strømforbruket og redusere energikostnadene, mens innenfor farmasøytisk forskning kan kunstig intelligens bidra til å designe nye medisiner og forutsi deres effekter på menneskekroppen.

Bruksområdene er tilnærmet uendelige, og så langt har folk flest kun blitt kjent med teknologien gjennom de mest populære AI-tjenestene. Det er dog langt flere bruksområder som allerede er tatt i bruk, men som skjer uten at vi er klar over det ligger kunstig intelligens og kjører "under panseret".

 

Oppsummering

Kunstig intelligens er et kraftig verktøy som har potensialet til å transformere mange aspekter av vårt samfunn, fra helsevesen og utdanning til finans og transport. Med sine mange fordeler, som økt effektivitet og nøyaktighet, har AI potensialet til å forbedre mange av våre daglige aktiviteter og tjenester. Imidlertid er det også viktig å være oppmerksom på de potensielle ulempene, som jobbtap og sikkerhetsrisikoer. Ved å forstå både mulighetene og utfordringene som AI presenterer, kan vi bedre forberede oss på en fremtid der AI blir en enda mer integrert del av vårt daglige liv. 

Ønsker du å lære mer om kunstig intelligens – ta kontakt med oss i Ayfie. Vi tar gjerne en prat og hører om dine behov, samt hjelper deg i gang.

Vi har hjulpet mange bedrifter i gang med bruk at kunstig intelligens på trygg og GDPR-vennlig måte. Les mer om hvordan din bedrift kan komme i gang med kunstig intelligens på arbeidsplassen.