<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

2 min read

Alle ønsker deling av data

Featured Image

I velferdssamfunnet Norge er det ulike regler for dataforvaltning i det offentlige og det private - er dette rett praksis? Har Norge nok IT-kompetanse til å håndtere egne datasystemer? Ayfie, Microsoft, Computerworld og Kartverket møttes til panelsamtale under Arendalsuka, og diskuterte dataforvaltning og deling av data i både offentlig og privat sektor.

Arendalsuka_debattbilde

Se hele debatten om dataforvaltning  i det offentlige og i det private.

Dagens praksis av forvaltning av data innebærer at den offentlige sektoren går for kortreiste løsninger, mens den private velger langreist forvaltning av data. Skal det virkelig være sånn, spurte ordstyrer Magnus Brøyn deltakerne i paneldebatten.

Kartverkets suksess med deling av data

Kartverket forvalter enorme datamengder og er pålagt at det skal være tilgjengelig. I debatten ble de flere ganger trukket frem som et kjerneeksempel på å la andre bygge basert på deres data. Kartverkets representant i debatten, Endre Sundsvoll, tok til orde for at det først må skilles internt i det offentlige sektor og private sektor, på bakgrunn av ulike retningslinjer og ulik tilgang på digitalisering. 

Kartverket ønsker seg et bytteforhold: at man gir data, og får tilbake innsikt om hva folk har søkt på. De ønsker seg også at aktører som Google gir data tilbake, for eksempel kan det være nyttig for beredskap å vite for åpningstiden for offentlige samlingssteder, når det er mye folk der, i tilfeller som til brann og redning, påpeker Endre.

Også Elise Lystad, journalist i Computerworld, ønsker seg mer datadeling:

- Norge er en velferdsstat, og det er rart at offentlige data som gjør så mye godt for offentlig sektor, ikke skal deles tilbake.

Stiller spørsmål ved sikkerheten

Lystad stiller derimot kritiske spørsmål til sikkerhet, og hvorvidt vi klarer å beskytte dataen i sky godt nok. Aktører som Microsoft muliggjør lagringen og teknologien, men tar ikke ansvar for hvordan kundene oppbevarer sine data, deler Rana. Kartverket er inneforstått med denne praksisen, og sier de selv tar ansvar for dataens sikkerhet. 

Tilgjengelig data er det viktigste

Samtlige av debattantene var enige om at utfordringen ikke handler om hvorvidt dataen skal være kortreist eller langreist, men heller viktigheten av å ha kontroll på hvor dataen er, og gjerne at man lagrer i skyen:

- Å lagre i sky fører til muligheter innen verdiskapning da man kan bygge på dataene man får tilgang til, påpekte Shazad Rana fra Microsoft Norge.

Ayfie´s CFO, Lasse Ruud viste til tall som forteller at utfordringen er hvor tilgjengelige data er heller enn hvordan de er lagret, på bakgrunn i at 70 % av data blir aldri hentet ut igjen. Samtidig forteller aktører som Riksrevisjonen at det som skal lagres, ikke lagres. - Man må kunne gjenfinne og gjenvinne data, ta vare på sikkerhet og personvern, sa Lasse Ruud.

Ayfie som et godt eksempel

Paneldeltakerne var enige om at Norge ikke kan, og ikke burde, konkurrere med store aktører, som Microsoft, som allerede har 25 års forsprang på å bygge ut sine dataplattformer. Til dette mener de IT- Norge ikke har nok kompetanse. Likevel trekker Microsofts Rana frem nettopp Ayfie som et godt eksempel på en norsk bedrift som kan "bygge gull basert på offentlig informasjon". 

Lær mer

For mer informasjon om Ayfie og om hvordan du og bedriften kan utnytte og dele dataen dere har spredt mellom ulike applikasjoner og systemer, sjekk gjerne ut nettsiden vår eller ta kontakt med kundeteamet vårt. 


 

Kunstig intelligens i bedriften: Fra usikkerhet til mulighet

Kunstig intelligens (KI) er et begrep som ofte skaper mer usikkerhet enn entusiasme i bedriftsverdenen. Mange ser på KI som noe stort og uangripelig...

Read More

Hvordan Husbanken kartla sin digitale arbeidsdag for optimalisering

Ved å kartlegge sin digitale arbeidsdag med en undersøkelse, fikk Husbanken klarhet i hvor skoen trykket for sine digitale prosesser. Undersøkelsen...

Read More

Alle ønsker deling av data

I velferdssamfunnet Norge er det ulike regler for dataforvaltning i det offentlige og det private - er dette rett praksis? Har Norge nok...

Read More