Kunstig intelligens i advokatbransjen - BAHR går fra ord til handling

I tråd med en rivende teknologisk utvikling i advokatbransjen øker kundenes forventning. Det handler om å være i forkant! Være foran kundens forventninger ved å gjøre teknologien til et verktøy som ikke bare endrer, men styrker forretningsprosesser og gir vesentlig økning av kompetansenivået.

Gartner estimerte i 2017 at over 80% av selskapers data er ustrukturerte og at mengden vil øke med over 800% over de neste årene. For advokatbransjen gjelder det alt fra innhold i juridiske dokumenter, skannede kontrakter, erfaringsarkiver til e-post korrespondanse. I dag er dette kun ord i dokumenter, men ved hjelp av kunstig intelligens vil det bli til håndterlig kunnskap. Som et referansepunkt spår Boston Consulting Group at teknologiske løsninger kan utføre opp til 50% av oppgaver som i dag utføres av junior advokater (How legal Tehnology Will Change the business of Law, 2016).

Advokatfirmaet BAHR  går  fra  ord  til  handling  ved  å  gjøre  ord  til  kunnskap i samarbeid med ayfie

ayfie sin løsning for kunstig intelligens kombinerer lingvistikk med maskinlæring, og gjør det mulig for BAHR å optimalisere bruken av egen kompetanse og data. Tradisjonelle AI-løsninger benytter seg kun av maskinlæring, må trenes og har utfordringer med språk. ayfie sine løsninger benytter lingvistikk og tekstanalyse før maskinlæringen starter. Den åpenbare effekten av en slik tilnærming er at løsningen kan tas i bruk umiddelbart og med høy grad av nøyaktighet, uavhengig av språk. Dette gir BAHR effektivisering av sine arbeidsprosesser, slik at ansatte kan fokuserer på jussen og gi bedre rådgivning til klienter. Løsningen har som mål å sørge for at kompetanse og tidligere erfaringer utnyttes maksimalt på tvers av saker, kompetanseområder og datasystemer.

"Det finnes mange teknologiløsninger for advokatnæringen, men de er ofte sekvensielle og oppgavefokuserte. Vi ønsket å se helheten og sammenheng
mellom
prosessene, og da måtte vi ha skreddersøm for å få funksjonaliteten vi trengte. Ved å kombinere søketeknologi, kunstig intelligens og språkforståelse kan vi nå søke
og se sammenhenger mellom nye og tidligere saker fra ulike datasystemer, samlet i ett grensesnitt.
Vi tror dette vil ha stor effektiviseringseffekt for den enkelte advokats arbeid, og gi oss et konkurransefortrinn"
Morten Smørdal, managing partner BAHR

Det blir stadig nye krav til bedre arbeidsformer og nye forretningsmodeller. Ayfie sin løsning er tilpasset advokatbransjen og er en teknologi som flere advokatfirmaer i Norge og Norden kan dra stor nytte av.

Ønsker du mer informasjon om hva vi gjør for våre kunder og potensielt kan bid

ra med for ditt

selskap så ta kontakt.

Jeppe Lund - Senior Presales Professional

Truls Baklid

 

Ønsker du mer informasjon om hva vi gjør for våre kunder og hva vi kan bidra med for ditt selskap, ta kontakt!

Bli kontaktet

Jeppe Lund, Senior Presales Profesional

Truls Baklid, Administrerende direktør Ayfie AS

Back to Blog

Related Articles

AI som konkurransefortrinn for advokatbransjen

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider,...

ayfie Webinar: Hvordan teknologi kan hjelpe advokater i saksforberedelser

Advokater står som oftest overfor store informasjonsmengder når de skal forberede seg til en sak....

Advokatbransjen samlet på TechTorget

  Forrige uke gikk TechTorget av stabelen i Gyldendalhuset! Arrangementet samlet jus og IT-sektoren...