<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3529442&amp;fmt=gif">

1 min read

Digitalisering i helsesektoren: de gode løsningene er tilgjengelige

Løsningene er allerede tilgjengelige for å kunne gi helsearbeiderne trygg deling av sensitiv informasjon på tvers av helsesektoren. Nå gjelder det bare å ta i bruk teknologien som allerede finnes på markedet, uten å overkomplisere eller overbetale milliarder av kroner for løsningen.

Helsearbeiderne vil ikke ha applaus. De vil ha endringer for å bedre kunne gjøre jobben sin. Legeforeningen har i et debattinnlegg i Digi 18.05.21 lagt frem et ønske om et felles system for å trygt kunne dele livsnødvendig informasjon for pasientene: digital effektivisering som vil spare dyrebar tid for legene, for å bedre og raskere kunne behandle pasientene. 

Å minske tidsbruken på manuell håndtering av data i 2021, er ikke mye å be om. Digitaliseringen er fullt oppnåelig med oversiktlige verktøy som finnes på markedet. Bransjen har allerede erfaringen og kunnskapen for å løse utfordringene som kan oppstå underveis. 

Det som en gang var en vag idé om fremtidens potensiale, er nå teknologi som venter på å tas i bruk.

Som andre offentlige digitaliseringsprosesser har vist, er det flere myter rundt fallgruver med digitalisering. Å ikke innrømme, eller lære av, tidligere feil, er derimot den største fallgruven av dem alle. Hvorfor skal staten betale dyrt for løsninger vi kan effektivisere uten å bruke milliarder av kroner? Det trenger heller ikke innebære å inkorporere enorme systemer som krever lang utdanning eller avansert utdannede interne spesialister.

Filer og data ikke bare kan, men burde, være lett søkbare og tilgjengelige for deling på tvers av plattformer, uten datalekkasjer eller sikkerhetsflauser. God design løser problemer i stedet for å skape flere nye. Dette er den nye standarden som venter på å tas i bruk. 

Resultatet er til slutt livsviktig.

Målet er tross alt at helsepersonell skal kunne dedikere mer tid til pasientene sine, for å redde flere liv.

 

 

 

Interessert i å lære mer om ayfie?

Følg ayfie på Facebook

 

 

Solved Apache Log4j CVE-2021-44228 vulnerability

Ayfie has fixed the reported remote code execution vulnerability in the Apache Log4j 2 Java library dubbed Log4Shell (or LogJam) for Ayfie...

Read More

Se tilbake på året som har gått

Året er snart omme, og 2022 nærmer seg med stormskritt. Hva har skjedd for deg og din bedrift i 2021? Husker du hva som skjedde med kunden eller...

Read More

Why You Should Invest in Search Technology for 2022

Finding (the right) information is never mentioned in a job description, yet everybody needs to be able to do it. Still, too little attention is...

Read More