ayfie Webinar: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter - hver dag!

I vårt forrige webinar fokuserte vi på hvordan vi kan styrke enkeltsaker og hjelpe advokater med å foreta en mer effektiv gjennomgang og analyse i rettstvister. Dypere innsikt og forståelse av data er viktig i saksprosessering, men hvordan kan det være med på å gjøre advokatene enda bedre i hverdagen? I vårt neste webinar tar vi for oss hvordan kunstig intelligens og gode løsninger vil effektivisere advokatene hver dag – Ikke bare de gangene det er økonomi i prosjektet.

Legal Tech bransjen fokuserer i stor grad på applikasjoner som kun anvendes ved enkelttilfeller, når prosjektet og budsjettet tillater det. ayfie mener derimot at gode løsninger alltid skal være en del av verktøykassen advokatene bruker til daglig. For at teknologiløsninger skal skape verdi i hverdagen er det nødvendig at det brukes mer enn én gang i måneden. Med gode verktøy skal advokatene kunne jobbe bedre og mer effektivt til en hver tid.

I webinaret vårt den 17. januar vil vi gå inn på hvordan vi hjelper advokater med å kapitalisere på eksisterende kunnskap for å optimalisere de daglige arbeidsprosessene. Vi skal demonstrere hvordan smarte søk og god innsikt på tvers av interne og eksterne datakilder kan gi advokatfirmaer bedre utnyttelse av kunnskapen de allerede sitter på. Videre vil vi vise hvordan gode visualiseringer vil gi brukeren riktig informasjon når de trenger den, i den konteksten det står i.

Meld deg på for å lære hvordan forståelse av selskapets data kan hjelpe advokater å øke effektiviteten hver dag, etablere bedre rutiner og levere nye typer tjenester av høyere kvalitet.


Detaljer om webinaret:

  • Emne: Jobb bedre og mer effektivt ved å utnytte selskapets kunnskap mot dine klienter– hver dag!
  • Tidspunkt: 17. januar kl 09:00 
  • Varighet: 30 minutter (inkl. FAQ)
  • Speaker: Jeppe Lund, Senior Presales Professional @ayfie

Meld deg på her!

 

Back to Blog

Related Articles

Personvern i vinden - konkurransefortrinn

Innlegg av Director og advokat Bjørn Ofstad og advokatfullmektig Charlotte Thuesen, Deloitte Legal

AI som konkurransefortrinn for advokatbransjen

Advokatbransjen er i transformasjon og bruken av ny teknologi endrer hvordan advokater arbeider,...

Hva advokater bør vite om kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) vil endre advokaters arbeidsformer. Du bør vite når du skal bruke det, og...