Jul 2, 2018 4:46:55 PM

AI seglar upp som advokatbranschens bästa konkurrensmedel

Posted by Cathrine Thaning

Advokatbranschen är i förändring. Ny teknik innebär nya sätt att arbeta, interagera och dela med sig av kunskaper. Artificiell intelligens kan göra stora delar av de uppgifter som i dag utförs av människor vilket har lett till både oro och skepsis i branschen. Men det handlar inte om att ersätta advokaterna eller sakkunskapen. Det handlar om att använda teknik som ett verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna så att advokaternas kunskap och tid kan användas bättre.

Tekniklösningar inom artificiell intelligens kan förbättra eDiscovery- och förvärvsprocesser (M & A) avsevärt samtidigt som kvaliteten på resultaten höjs. I en studie som AI-plattformen LawGeex gjort tillsammans med jurister från amerikanska Ivy League-universitet tävlade några av landets bästa och mest erfarna advokater med artificiell intelligens för att se vem som snabbast och mest felfritt kunde utvärdera juridiska avtal. Resultaten var slående: advokaterna lade ned 92 minuter på att utvärdera ett kontrakt medan AI-lösningen bara behövde 26 sekunder för att göra samma sak – nästan felfritt.

De ökade digitaliseringskraven på svenska advokater har bland annat beskrivits i tidningen Advokaten som grundligt går igenom utvecklingen och vad experterna tycker att advokatkåren bör tänka på.

Teknik kan underlätta förmedling av kunskap och erfarenhet inom hela organisationen genom olika problemområden, kompetensområden och datorsystem. Det är något som den norska advokatbyrån BAHR insett. Nyligen inledde man ett partnerskap med Ayfie för att implementera artificiell intelligens och i dag används lösningen för att bland annat upptäcka relationer mellan ny och gammal information i olika
datasystem. Digitalisering och goda tekniska lösningar ses som både nödvändiga och särskiljande.BA-HR bygget forfra

 – Alla de främsta advokatbyråerna arbetar för att få ut det mesta möjliga av teknik och digitalisering. Det är nödvändigt
både för att vinna kunder och dra till sig de bästa medarbetarna. På BAHR ser vi digitalisering som ett tillfälle att skapa
nya arbetsmetoder och affärsmodeller, säger Elise Johnsen Kirkhus, vd på BAHR Leap.

Läs mer i norsk press release om BAHR

Genom att digitalisera elementära uppgifter som i dag görs manuellt frigör byrån tid som kan läggas på juridik – och som i förlängningen innebär att kunderna får vassare råd.   

 


Topics: blogpost, swedish, kunstig intelligens, AI, Advokatbranschen, verktyg för att effektivisera arbetsprocesserna

Experience next-generation knowledge discovery.

Learn how your team can collaborate, innovate and make smarter decisions faster today.

 

Schedule a demo